Các loại Pipette

Pipump 2ml

VNĐ 345.000 - 477.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Pipump 10ml

VNĐ 345.000 - 477.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Pipump 25ml

VNĐ 345.000 - 477.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Quả bóp cao su 1 ml

VNĐ 17.000 - 23.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Quả bóp hút chân không

VNĐ 381.000 - 527.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Micro tip 1000 ul Kartell

VNĐ 156.000 - 216.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Pipet paster nhựa 1ml

VNĐ 1.000 - 1.800 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Ống đựng pipet H. 650mm

VNĐ 1.815.000 - 2.513.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Hộp đựng pipette, PP, ĐK 82mm

VNĐ 840.000 - 1.163.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng