VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem
Hệ thống chẩn đoán Tilapia Lake Virus (TiLV)

Chi tiết sản phẩm

2-Propanol AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur. (CH₃)₂CHOH 99,7% - VWR
Giá : Liên hệ


Hỗ trợ trực tuyến
1900 28202-Propanol AnalaR NORMAPUR® ACS, Reag. Ph. Eur.

Công thức hóa học: (CH₃)₂CHOH

Code: 20842.330

CAS Number: 67-63-0

Hàm lượng: 99,7%

Xuất xứ: Prolabo - Pháp

Quy cách: 2,5 lít/ chai


Mô tả sản phẩm:

- Khối lượng phân tử: 60,1 g/mol

- Nhiệt độ sôi: 82 °C (1013 hPa)

- Nhiệt độ nóng chảy/ đông đặc: -89 °C

- Khối lượng riêng: 0,786 g/cm³ (20 °C)

- Nhiệt độ Flash: 12 °C

- Chỉ số khúc xạ n 20/D: 1.376 - 1.378
- Độ màu: Max. 10 APHA

Thành phần:

- Hàm lượng (on anhydrous substance): Min. 99.7 %

- Độ axit: Max. 0.0001 meq/g

- Độ kiềm: Max. 0.0001 meq/g

- Aldehydes (as CH3CHO): Max. 2 ppm

- Carbonyl compounds (as propionaldehyde): Max. 20 ppm

- Carbonyl compounds (as acetone): Max. 20 ppm

- Ethanol: Max. 100 ppm

- Methanol: Max. 100 ppm

- Formaldehyde: Max. 2 ppm

- H2O: Max. 0.1 %

- Substances reducing KMnO4 (as O): Max. 5 ppm

- B (Boron): Max. 0.02 ppm

- Al (Aluminium): Max. 0.1 ppm

- Ca (Calcium): Max. 0.2 ppm

- Ba (Barium): Max. 0.05 ppm
- Co (Cobalt): Max. 0.01 ppm

- Cd (Cadmium): Max. 0.01 ppm

- Cu (Copper): Max. 0.01 ppm

- Cr (Chromium): Max. 0.01 ppm

- Mg (Magnesium): Max. 0.05 ppm

- Mn (Manganese): Max. 0.01 ppm

- Fe (Iron): Max. 0.05 ppm

- K (Potassium): Max. 0.1 ppm

- Pb (Lead): Max. 0.01 ppm

- Sn (Tin): Max. 0.05 ppm

- Na (Sodium): Max. 0.2 ppm

- Ni (Nickel): Max. 0.01 ppm

- Sr (Strontium): Max. 0.05 ppm

- Zn (Zinc): Max. 0.01 ppm