VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem
Hệ thống chẩn đoán Tilapia Lake Virus (TiLV)

Chi tiết sản phẩm

Môi trường vi sinh dạng đổ đĩa hãng Merk
Giá : Liên hệ


Hỗ trợ trực tuyến
1900 2820Môi trường vi sinh dạng đổ đĩa

Hãng sản xuất: Merck – Đức
 
Ứng dụng: Dùng để nuôi cấy vi sinh.
 
Thông tin đặt hàng:

 
   STT         

 
                  Code                                                 Tên sản phẩm                               Đóng gói                 

1
 
109877 OGY selective supplement for microbiology Hộp 15 đĩa 


2

 
100076 Membrane-filter Enterococcus selective agar acc. to SLANETZ and BARTLEY for the enumeration of enterococci in water, by the membrane  filtration technique Merckoplate® Hộp 20 đĩa


3
 
100755 Dichloran-glycerol (DG 18) agar for enumeration and isolation of xerophilic moulds Merckoplate® Hộp 20 đĩa


4
 
100881 BAIRD-PARKER Agar for the isolation and differentiation of Staphylococci Merckoplate® Hộp 20 đĩa


5
 
115184 XLD agar Xylose-lysine-deoxycholate agar for the isolation and differentiation of pathogenic Enterobacteriaceae Merckoplate® Hộp 20 đĩa