VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem
Hệ thống chẩn đoán Tilapia Lake Virus (TiLV)
Thiết bị đo - Máy đo Extech
Hỗ trợ trực tuyến
1900 2820

Thiết bị đo - Máy đo Extech

GIá : 4,710,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
GIá : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
GIá : 4,700,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
GIá : 25,550,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
GIá : 18,700,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
GIá : 3,900,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
GIá : 3,710,000 vnđ
Giá đã bao gồm VAT
GIá : 4,210,000 vnđ
Giá đã bao gồm VAT
GIá : 4,140,000 vnđ
Giá đã bao gồm VAT
GIá : 5,050,000 vnđ
Giá đã bao gồm VAT
GIá : 18,720,000 vnđ
Giá đã bao gồm VAT
GIá : 3,109,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
GIá : 4,710,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
GIá : 2,180,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT