VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem
Hệ thống chẩn đoán Tilapia Lake Virus (TiLV)
Thiết bị đo - Máy đo Extech
Hỗ trợ trực tuyến
1900 2820

Thiết bị đo - Máy đo Extech

GIá : 1,700,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
GIá : 3,649,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
GIá : 3,652,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
GIá : 644,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
GIá : 2,729,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
GIá : 4,960,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
GIá : 3,010,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
GIá : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
GIá : 1,800,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
GIá : 5,265,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
GIá : 1,220,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
GIá : 2,830,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
GIá : 3,560,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
GIá : 10,134,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT