VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem
Hệ thống chẩn đoán Tilapia Lake Virus (TiLV)
Thiết bị đo - Máy đo Extech
Hỗ trợ trực tuyến
1900 2820

Thiết bị đo - Máy đo Extech

GIá : 2,210,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
GIá : 5,625,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
GIá : 15,240,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
GIá : 1,710,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
GIá : 6,392,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
GIá : 3,195,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
GIá : 73,270,000 vnđ
Giá đã bao gồm VAT
GIá : 11,600,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
GIá : 5,050,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
GIá : 2,998,000 vnđ
Giá đã bao gồm VAT
GIá : 4,500,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
GIá : 1,510,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT