VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem
Hệ thống chẩn đoán Tilapia Lake Virus (TiLV)

Hóa chất công nghiệp

stt Tên sản phẩm xuatxu gia
1 Thuốc tím KMnO4 99% Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
2 Thioure (NH3)2CS 99% Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
3 Kẽm sunphat ZnSO4.7H2O 98% Trung Quốc/ Việt Nam
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
4 Xút vảy Natri hydroxi NaOH 99% Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
5 Axit Nitric HNO3 60% Việt Nam Việt Nam
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
6 Hạt hút ẩm, Activated Alumina 4mm Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
7 Brôm lỏng Br2 99% Đức
gia : 2,000,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
8 Hydrogene Peroxide, H2O2 50% Hàn Quốc, Việt Nam
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
9 Dung dịch amoniac NH4OH 20 - 25% Việt Nam
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
10 Carbohydrazide - CO(NHNH2)2 Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
11 Magie sunphat MgSO4.7H2O Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
12 Hidroxit nhôm Al(OH)3 64% Việt Nam
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
13 Hexamine C6H12N4 Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
14 Natri hidrosunfua NaHS 70% Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
15 Axit Boric H3BO3 Mỹ
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT