VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem
Triển lãm Y Dược lần thứ 24 tại Hà Nội

Hóa chất công nghiệp

stt Tên sản phẩm xuatxu gia
1 Methylene chloride (M.C), CH2Cl2 Đài loan, Hàn Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
2 Toluene, C7H8 Thái Lan, Hàn Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
3 Acetone công nghiệp, C3H6O Đài loan
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
4 Diethylene Glycol (D.E.G) C4H10O3 Indonexia, Malaysia
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
5 Ethyl Acetate C4H8O2 Trung quốc, Singapore
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
6 Cyclohexanone ≥ 99%, C6H10O Đài loan
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
7 Iso-butanol, C4H10O Malaysia
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
8 Trichloroethylene T.C.E, C2HCl3 Nhật bản
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
9 Ethanol cồn thơm 96% C2H5OH, Việt Nam Việt Nam
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
10 Chloroform, CHCl3 Trung Quốc, Thái Lan
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
11 Ethanol - cồn thơm 99%, C2H5OH Việt Nam
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
12 Butyl Cellosolve, C6H14O2 Malaysia, Mỹ
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
13 n-Hexane, C6H14 Thái Lan, Trung quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
14 Cellosolve acetate, C6H12O3 Ấn độ
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
15 Dimethyl fomamide (D.M.F), C3H7NO Trung quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT