VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem
Triển lãm Y Dược lần thứ 24 tại Hà Nội

Hóa chất công nghiệp

stt Tên sản phẩm xuatxu gia
1 Ethyl cellosolve, C6H14O2 Ấn Độ
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
2 Iso-amyl acetate, C7H14O2, 99% Việt Nam, Trung quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
3 Iso-amyl alcohol, C5H12O
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
4 Methyl ethyl ketone (M.E.K), C4H8O Trung quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
5 Monoethanolamine (M.E.A), C2H7NO Malaysia
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
6 n-Butanol, C4H9OH Malaysia, Nam Phi
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
7 Triethnolamine T.E.A, C6H15NO3 Malaysia
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
8 Xylene, C8H10 Thái Lan, Hàn Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
9 Propylene Glycol (PGI – TC công nghiệp, PGU - TC thực phẩm), C3H8O2 Dow - Mỹ
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
10 Butyl Carbitol (DBGE), C4H9(OCH2CH2)2OH Mỹ
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
11 Diethanolamine DEA, C4H11NO2 Malaysia
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
12 Solvent A100, (R150) Hàn quốc Hàn Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
13 Monoethylen glycol (MEG), C2H6O2 Malaysia, Indonexia
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
14 Toluene Diisocyanate TDI, C9H6N2O2 Nhật, Hàn Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
15 Propylene Glycol Monomethyl Ether Acetate (PMA) C6H12O3 Singapore, Đài Loan
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT