VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem
Hệ thống chẩn đoán Tilapia Lake Virus (TiLV)

Hóa chất công nghiệp

stt Tên sản phẩm xuatxu gia
1 Hạt từ huỳnh quang (Hóa chất MT) FM-25 Nabakem Hàn Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
2 Sơn trắng dùng trong thử từ tính MP-35 Nabakem Hàn Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
3 Chất kiểm tra vết nứt bề mặt bằng bột từ SM-15 Nabakem Hàn Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
4 Dầu tách khuôn dùng trong gia công lần 1 R-1 Nabakem Hàn Quốc
gia : Liên hệ
Giá đã bao gồm VAT
5 Dầu tách khuôn dùng trong gia công lần 2 R-2 Nabakem Hàn Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
6 Chất rửa khuôn đúc mạnh (Cleaner kim loại mạnh) PMC-3 Nabakem Hàn Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
7 Chất làm sạch khuôn (Cleaner kim loại mạnh) PMC-5 Nabakem Hàn Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
8 Chất tráng phủ chống gỉ SILVER ZINC 420ml SS-COAT 909 Nabakem Hàn Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
9 Chất tráng phủ chống gỉ SILVER ZINC 4 lít SS-COAT 909 Nabakem Hàn Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
10 Chất tráng phủ chống gỉ SILVER ZINC 18 lít SS-COAT 909 Nabakem Hàn Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
11 Sơn phủ chống tĩnh điện F-150 Nabakem Hàn Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
12 Chất tráng phủ chống gỉ đặc biệt bột kẽm Zincot N-50 Nabakem Hàn Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
13 Chất chống gỉ cực mạnh cho khuôn đúc Long#2G Nabakem Hàn Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
14 Chất tẩy rửa điểm tiếp xúc điện chính xác cao DC-3000 Nabakem Hàn Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
15 Chất tẩy rửa mạnh DC-5000 Nabakem Hàn Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT