VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem
Hệ thống chẩn đoán Tilapia Lake Virus (TiLV)

Hóa chất công nghiệp

stt Tên sản phẩm xuatxu gia
1 Methanol CH3OH Indonesia, Malaysia
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
2 Methylene chloride (M.C), CH2Cl2 Đài loan, Hàn Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
3 Toluene, C7H8 Thái Lan, Hàn Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
4 Acetone công nghiệp, C3H6O Đài loan
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
5 Diethylene Glycol (D.E.G) C4H10O3 Indonexia, Malaysia
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
6 Ethyl Acetate C4H8O2 Trung quốc, Singapore
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
7 Cyclohexanone ≥ 99%, C6H10O Đài loan
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
8 Iso-butanol, C4H10O Malaysia
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
9 Trichloroethylene T.C.E, C2HCl3 Nhật bản
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
10 Ethanol cồn thơm 96% C2H5OH, Việt Nam Việt Nam
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
11 Chloroform, CHCl3 Trung Quốc, Thái Lan
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
12 Ethanol - cồn thơm 99%, C2H5OH Việt Nam
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
13 Butyl Cellosolve, C6H14O2 Malaysia, Mỹ
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
14 n-Hexane, C6H14 Thái Lan, Trung quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
15 Cellosolve acetate, C6H12O3 Ấn độ
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT