VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem
Triển lãm Y Dược lần thứ 24 tại Hà Nội

Hóa chất công nghiệp

stt Tên sản phẩm xuatxu gia
1 Natri MetabiSunfit - Na2S2O5
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
2 Natri ThioSunfat Na2S2O3.5H2O Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
3 Hydrazine Hydrate N2H4.H2O 40%, 80% Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
4 Ammonium Clorua, NH4Cl 99,5% min
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
5 Titan ASD 200
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
6 Dung dịch amoniac NH4OH 20 - 25% Việt Nam
gia : 7,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
7 Aluminum Hydroxide, Al(OH)3
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
8 Aluminum Oxide, Al2O3
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
9 Hexamine, C6H12N4
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
10 Natri Hidrosunfua, NaHS
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
11 Axit Nitric 68% HNO3, Hàn Quốc Hàn Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
12 Phèn Sắt II Sunfat FeSO4.7H2O 96 - 98% Trung Quốc, Hàn Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
13 Mật rỉ đường, Việt Nam Việt Nam
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
14 Axit clohdric, HCl 35% Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
15 Natri phot phat, Na3PO4.12H2O Trung Quốc
gia : 13,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT