VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem
Hệ thống chẩn đoán Tilapia Lake Virus (TiLV)

Hóa chất công nghiệp

stt Tên sản phẩm xuatxu gia
1 Dimethyl fomamide (D.M.F), C3H7NO Trung quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
2 Ethyl cellosolve, C6H14O2 Ấn Độ
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
3 Iso-amyl acetate, C7H14O2, 99% Việt Nam, Trung quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
4 Iso-amyl alcohol, C5H12O
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
5 Methyl ethyl ketone (M.E.K), C4H8O Trung quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
6 Monoethanolamine (M.E.A), C2H7NO Malaysia
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
7 n-Butanol, C4H9OH Malaysia, Nam Phi
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
8 Triethnolamine T.E.A, C6H15NO3 Malaysia
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
9 Xylene, C8H10 Thái Lan, Hàn Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
10 Propylene Glycol (PGI – TC công nghiệp, PGU - TC thực phẩm), C3H8O2 Dow - Mỹ
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
11 Butyl Carbitol (DBGE), C4H9(OCH2CH2)2OH Mỹ
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
12 Diethanolamine DEA, C4H11NO2 Malaysia
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
13 Solvent A100, (R150) Hàn quốc Hàn Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
14 Monoethylen glycol (MEG), C2H6O2 Malaysia, Indonexia
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
15 Toluene Diisocyanate TDI, C9H6N2O2 Nhật, Hàn Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT