VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem
Triển lãm Y Dược lần thứ 24 tại Hà Nội

Hóa chất công nghiệp

stt Tên sản phẩm xuatxu gia
1 Phèn sắt III Clorua FeCl3 >96% Việt Nam, Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
2 Hạt trao đổi Anion- Cation Purolite
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
3 Natri hydroxit lỏng NaOH 30%, 40%, 45% Việt Nam
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
4 Axit Photphoric H3PO4 35kg/can Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
5 Natri hydroxit NaOH 99% Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
6 Đồng Sunphat CuSO4.5H2O Trung Quốc, Việt Nam, Đài Loan, Thái Lan
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
7 Poly Aluminium Chloride (PAC) 10%, Việt Nam Việt Nam
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
8 Nước Javen 8% Việt Nam
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
9 Cloramin B Sec, TQ
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
10 Sodium phosphate(TSP),Na3PO4 ≥96% Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
11 Potassium nitrate KNO3 50kg/bao
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
12 Sodium Sulfite Na2SO3 25kg/bao Thái Lan
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
13 axit axetic CH3COOH Hàn Quốc
gia : 18,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
14 Sodium metabisunfit Na2S2O5 Italy
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
15 Sodium dicromat Na2Cr2O7 Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT