VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem
Triển lãm Y Dược lần thứ 24 tại Hà Nội

Hóa chất thí nghiệm

stt Tên sản phẩm xuatxu gia
1 Dung môi phân tích PA – Methanol (Merck) Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
2 Dung môi phân tích PA n- Hexane (Merck) Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
3 Dung môi phân tích PA - Acetonitrile (VWR Prolabo) Pháp
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
4 Dung môi phân tích PA Methanol (VWR Prolabo) Pháp
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
5 Dung môi phân tích PA n- Hexane (VWR Prolabo) Pháp
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
6 Dung môi GC - Acetonitrile (Merck) Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
7 Dung môi GC - Methanol (Merck) Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
8 Dung môi GC n- Hexane (Merck) Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
9 Dung môi LC-MS Acetonitrile (Merck) Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
10 Dung môi LC-MS Methanol (Merck) Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
11 Dung môi Deuteri, Acetonitrile-D3 (Merck) Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
12 Dung môi Deuteri, Methanol-D4 (Merck) Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
13 Dung dịch chuẩn pH 2 Merck Đức
gia : 1,176,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
14 Dung dịch chuẩn pH 4 Merck Đức
gia : 499,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
15 Dung dịch chuẩn pH 7 Merck Đức
gia : 496,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT