VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem
Triển lãm Y Dược lần thứ 24 tại Hà Nội

Hóa chất thí nghiệm

stt Tên sản phẩm xuatxu gia
1 Dung dịch chuẩn Nitrat cho máy AAS - Merck Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
2 Dung dịch chuẩn Ammonium cho máy AAS - Merck Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
3 Dung dịch chuẩn Flo cho máy AAS - Merck Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
4 Dung dịch chuẩn Brôm cho máy AAS - Merck Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
5 Dung dịch chuẩn Antimon cho máy AAS - Merck Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
6 Dung dịch chuẩn Mangan cho máy AAS - Merck Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
7 Dung dịch chuẩn nhôm cho máy AAS - Merck Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
8 Dung dịch chuẩn Arsenic cho máy AAS - Merck Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
9 Dung dịch chuẩn Barium cho máy AAS - Merck Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
10 Cột chiết Florisil - Merck Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
11 Cột phân tích pha thuận NH2 - Merck Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
12 Vật liệu nhồi sắc kí silica gel 60 đường kính 35-70 µm-Merck Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
13 Vật liệu nhồi sắc kí silica gel 60 đường kính 0,040-0,063 mm - Merck Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
14 Cột sắc kí thủy tinh khóa teclon, không nhám Merck - Đức Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
15 Cột sắc kí thủy tinh khóa teclon, miệng nhám Merck Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT