VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem
Triển lãm Y Dược lần thứ 24 tại Hà Nội

Hóa chất thí nghiệm

stt Tên sản phẩm xuatxu gia
1 Dung dịch chuẩn Gold cho máy ICP - Merck Đức
gia : 8,857,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
2 Dung dịch chuẩn đa nguyên tố nhóm XIII cho máy ICP - Merck Đức
gia : 6,002,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
3 Dung dịch chuẩn đa nguyên tố nhóm XIV cho máy ICP - Merck Đức
gia : 6,003,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
4 Dung dịch chuẩn đa nguyên tố nhóm XVI cho máy ICP - Merck Đức
gia : 6,003,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
5 Dung dịch chuẩn đa nguyên tố nhóm XI cho máy ICP - Merck Đức
gia : 4,171,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
6 Dung dịch chuẩn đa nguyên tố nhóm VIII cho máy ICP - Merck Đức
gia : 5,029,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
7 Dung dịch chuẩn đa nguyên tố nhóm IX cho máy ICP - Merck Đức
gia : 3,465,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
8 Dung dịch chuẩn đa nguyên tố nhóm XVII cho máy ICP - Merck Đức
gia : 3,817,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
9 Dung dịch chuẩn đa nguyên tố nhóm XXI cho máy ICP - Merck Đức
gia : 10,821,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
10 Dung dịch chuẩn đa nguyên tố nhóm VI cho máy ICP - Merck Đức
gia : 10,821,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
11 Dung dịch chuẩn đa nguyên tố nhóm IV cho máy ICP - Merck Đức
gia : 3,785,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
12 Dung dịch chuẩn đa nguyên tố nhóm V cho máy ICP - Merck Đức
gia : 13,193,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
13 Dung dịch chuẩn đa nguyên tố nhóm I cho máy ICP - Merck Đức
gia : 4,153,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
14 Dung dịch chuẩn Bismuth cho máy ICP - Merck Đức
gia : 3,176,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
15 Ống chuẩn HCl 1N - Merck Đức
gia : 550,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT