VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem
Triển lãm Y Dược lần thứ 24 tại Hà Nội

Hóa chất thí nghiệm

stt Tên sản phẩm xuatxu gia
1 KNa tartrate - VWR Pháp
gia : 1,050,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
2 Ammonium heptamolybdate tetrahydrate - VWR Pháp
gia : 3,360,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
3 Ammonium sulphate - VWR Pháp
gia : 840,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
4 di-Sodium hydrogen phosphate dehydrate - VWR Pháp
gia : 784,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
5 EDTA disodium salt dehydrate - VWR Pháp
gia : 1,114,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
6 Kali pemanganat - VWR Pháp
gia : 952,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
7 Natri clorua - VWR Pháp
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
8 Natri cacbonat ngậm 10H20 - VWR Pháp
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
9 Natri hiđrocacbonat - VWR Pháp
gia : 574,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
10 Ammonium chloride - VWR Pháp
gia : 1,092,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
11 Potassium iodide - VWR Pháp
gia : 4,088,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
12 Zinc acetate dihydrate - VWR Pháp
gia : 462,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
13 Potassium hydrogen carbonate - VWR Pháp
gia : 1,036,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
14 Sodium sulfite - VWR Pháp
gia : 812,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
15 di-Ammonium oxalate monohydrate - VWR Pháp
gia : 1,813,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT