VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem
Hệ thống chẩn đoán Tilapia Lake Virus (TiLV)

Chi tiết sản phẩm

Hàng TESKIT Merck
Giá: 2,735,000 vnđ


Hỗ trợ trực tuyến
1900 2820
HC thí nghiệm 02:
0976193162
  My status  GIÁ ĐẶC BIỆT TỪ 01.10.2012 ĐẾN 31.12.2012
       
STT MÃ SẢN PHẨM TÊN SẢN PHẨM GIÁ ĐẶC BIỆT
1 1147610001 Iron Test Method: photometric 0.005 - 5.00 mg/l Fe Spectroquant® 2,735,000
2 1144030001 Iron  Test  Method:  colorimetric  with  colour  card  and  comparator  block  with  long  test  tubes  0.01  -  0.02  -  0.03  -  0.04  -  0.06  -  0.08  -  0.10  -  0.15  -0.20  mg/l  Fe  Aquaquant® 1,612,000
3 1147700001 Manganese Test Method: photometric 0.010 - 10.00 mg/l Mn Spectroquant® 2,573,000
4 1144060001 Manganese  Test  Method:  colorimetric  with  colour  card  and  comparator  block  with  long  test  tubes  0.03  -  0.06-  0.10  -  0.15  -  0.20  -  0.25  -  0.3  -  0.4  -  0.5  mg/l  Mn  Aquaquant® 1,616,000
5 1147760002 Nitrite  Test  Method:  photometric  0.002  -  1.00  mg/l  NO2-N   0.007  -  3.28  mg/l  NO2-  Spectroquant® 1,540,000
6 1147760001 Nitrite  Test  Method:  photometric  0.002  -  1.00  mg/l  NO2-N   0.007  -  3.28  mg/l  NO2-  Spectroquant® 2,731,000
7 1144080001 Nitrite  Test  Method:  colorimetric  with  colour  card  and  comparator  block  with  long  test  tubes  0.005  -  0.012  -  0.02  -  0.03  -  0.04  -  0.05  -  0.06  -  0.08  -  0.10  mg/l  NO2¯  0.0015  -  0.0037  -  0.006  -  0.009  -  0.012  -  0.015  -  0.018  -  0.024  -  0.030  mg/l  NO2-N  Aquaquant® 1,684,000
8 1147520002 Ammonium  Test  Method:  photometric  0.010  -  3.00  mg/l  NH4-N   0.013  -  3.86  mg/l  NH4+  Spectroquant® 1,580,000
9 1147520001 Ammonium  Test  Method:  photometric  0.010  -  3.00  mg/l  NH4-N   0.013  -  3.86  mg/l  NH4+  Spectroquant® 2,426,000
10 1144280002 Ammonium  Test  Method:  colorimetric,  indophenol  blue,  with  colour  card  and  comparator  block  with  long  test  tubes  0.025  -  0.050  -  0.075  -  0.10  -  0.15  -  0.20  -  0.25  -  0.30  -  0.40  mg/l  NH4+  0.02  -  0.04  -  0.06  -  0.08  -  0.12  -  0.16  -  0.19  -  0.23  -  0.31  mg/l  NH4-N  Aquaquant® 1,673,000
11 1145560001 Nitrate  Cell  Test  in  seawater   Method:  photometric   0.10  -  3.00  mg/l  NO3-N   0.4  -  13.3  mg/l  NO3  Spectroquant® 2,083,000
12 1005990001 Chlorine  Test  (free  and  total  chlorine)   Method:  photometric,  DPD  0.010  -  6.00  mg/l  Cl2  Spectroquant® 970,000
13 1148970001 Chloride Test Method: photometric 2.5 - 250 mg/l Cl¯ Spectroquant® 1,692,000
14 1146930001 PhotoCheck  Check  solutions  for  photometers   (445/446  nm,  520/525  nm,  and  690  nm)  Spectroquant® 4,002,000
15 1146760001 CombiCheck  10  for  checking  the  quality  of  photometric  methods  for  ammonium,  chloride,  CSB,  nitrate,  phosphorus  and  sulfate  Spectroquant® 1,154,000
16 1145410001 COD Cell Test Method: photometric 25 - 1500 mg/l Spectroquant® 1,445,000
17 1147300001 Chloride Cell Test Method: photometric 5 - 125 mg/l Cl¯ Spectroquant® 1,174,000
18 1145370001 Nitrogen (total) Cell Test Method: photometric 0.5 - 15.0 mg/l N Spectroquant® 2,060,000
19 1147290001 Phosphate  Cell  Test  (o-phosphate  and  total  phosphorous)   Method:  photometric,  PMB  0.5  -  25.0  mg/l  PO4-P   1.5  -  76.7  mg/l  PO4³¯   1.1  -  57.3  mg/l  P2O5  Spectroquant® 1,612,000

 

1