VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem
Hệ thống chẩn đoán Tilapia Lake Virus (TiLV)

Chi tiết sản phẩm

Thiết bị đo tốc độ gió – Extech AN400
Giá: 4,140,000 vnđ


Hỗ trợ trực tuyến
1900 2820Thông số kỹ thuật: 

Tốc độ gió
m/s: 0.9 đến 35.0 m/s / 0.1 m/s / ±(2% + 0.2 m/s)
km/h: 2.5 đến 126.0 km/h / 0.1 km/h / ±(2% + 0.8 km/h)
knots: 1.4 đến 68.0 knots / 0.1 knots / ±(2% + 0.4 Knots)
ft/min: 144 đến 6895 Ft/min / 1 ft/min / ±(2% + 40 ft/min)
MPH: 1.6 đến 78.2 MPH / 0.1 MPH / ±(2% + 0.4 MPH)
Nhiệt độ: 32 to 122°F (0 to 50°C) 0.1°F/°C ±1.5°F (0.8°C)
Cung cấp kèm theo 4 pin AAA
Hãng sản xuất: EXTECH - Mỹ
Thông số kỹ thuật: 

Tốc độ gió
m/s: 0.9 đến 35.0 m/s / 0.1 m/s / ±(2% + 0.2 m/s)
km/h: 2.5 đến 126.0 km/h / 0.1 km/h / ±(2% + 0.8 km/h)
knots: 1.4 đến 68.0 knots / 0.1 knots / ±(2% + 0.4 Knots)
ft/min: 144 đến 6895 Ft/min / 1 ft/min / ±(2% + 40 ft/min)
MPH: 1.6 đến 78.2 MPH / 0.1 MPH / ±(2% + 0.4 MPH)
Nhiệt độ: 32 to 122°F (0 to 50°C) 0.1°F/°C ±1.5°F (0.8°C)
Cung cấp kèm theo 4 pin AAA
Hãng sản xuất: EXTECH - Mỹ