Tạp Chí Viet Chem

15:59:40 PM 15/10/2018

Tạp chí VietChem News kỳ 4 tháng 11 năm 2017

Thưa toàn thể anh chị em CBCNV, vậy là năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến để đánh giá kết quả một năm làm việc, mỗi CBCNV cần phải làm báo cáo kết quả công tác. Còn đối với năm mới, từ tháng 12 mỗi CBCNV phải lập mục tiêu công việc ...

0 bình luận

Xem thêm

13:44:23 PM 15/10/2018

Tạp chí VietChem News Kỳ 3 tháng 10.2017

“Đẹp nhan sắc” và “ Đẹp nội tâm’’ Phụ nữ thành công hãy khẳng định mình bằng cách thu hút người khác từ vẻ ngoài gây thiện cảm đến một tâm hồn sâu sắc. Vì vậy đừng từ chối những phương pháp làm đẹp và cũng đừng nghĩ rằng chỉ "tài, ...

0 bình luận

Xem thêm

10:22:30 AM 13/10/2018

Tạp chí VietChem News kỳ 2 tháng 9.2017

Trong doanh nghiệp yếu tố quan trọng nhất của việc chăm sóc khách hàng chuyên nghiệp là thái độ. Thái độ của bạn sẽ ảnh hưởng đến tất cả dịch vụ chăm sóc khách hàng và chính thái độ là yếu tố tiền đề cơ bản để phát triển kỹ năng ...

0 bình luận

Xem thêm