VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem
Triển lãm Y Dược lần thứ 24 tại Hà Nội

Hóa chất thí nghiệm

stt Tên sản phẩm xuatxu gia
1 Cột chiết tách chiết hiệu suất cao EN - Merck Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
2 Cột phân tích pha đảo RP18 - Merck Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
3 Cột phân tích pha đảo RP8 - Merck Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
4 Vật liệu nhồi sắc kí Florisil đường kính 0,150-0,250 mm - Merck Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
5 Cột chiết pha đảo RP18 - Merck Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
6 Môi trường vi sinh dạng đổ đĩa hãng Merk Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
7 Bộ nhuộm vi sinh hãng Merk Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
8 Cột chiết trao đổi ion SCX - Merck Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
9 Dung môi phân tích PA - Acetonitrile (Merck) Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
10 Spectroquant Test Kits sử dụng cho thiết bị Hach
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
11 Dung môi HPLC Acetonitrile (Merck) Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
12 Dung môi HPLC Methanol (Merck) Đức
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
13 Dung môi HPLC Acetonitrile (VWR Prolabo) Pháp
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
14 Dung môi HPLC Methanol (VWR Prolabo) Pháp
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
15 Dung môi HPLC n- Hexane (VWR Prolabo) Pháp
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT