Các loại HC Môi Trường

Potato dextrose agar for microbiology

Potato dextrose agar for microbiology

VNĐ 2.429.000 - 2.989.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Salmonella Enrichment Broth

Salmonella Enrichment Broth

VNĐ 2.353.000 - 2.788.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng