Các loại thìa, đĩa cân, giấy cân

Giấy cân 76x76mm Whatman

Giấy cân 76x76mm Whatman

VNĐ 1.210.000 - 1.676.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Giấy cân 12x12inch Whatman

Giấy cân 12x12inch Whatman

VNĐ 1.225.000 - 1.696.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Thuyền cân 609 Whatman

Thuyền cân 609 Whatman

VNĐ 3.415.000 - 4.729.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng