Cột phân tách

Giấy chiết tách 19x90mm Whatman

Giấy chiết tách 19x90mm Whatman

VNĐ 2.197.000 - 3.042.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Giấy chiết tách 22x80mm Whatman

Giấy chiết tách 22x80mm Whatman

VNĐ 2.243.000 - 3.105.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Giấy chiết tách 25x100mm Whatman

Giấy chiết tách 25x100mm Whatman

VNĐ 2.279.000 - 3.155.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Giấy chiết tách 30x80mm Whatman

Giấy chiết tách 30x80mm Whatman

VNĐ 1.491.000 - 2.065.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Giấy chiết tách 33x80mm Whatman

Giấy chiết tách 33x80mm Whatman

VNĐ 1.728.000 - 2.392.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Giấy chiết tách 33x118mm Whatman

Giấy chiết tách 33x118mm Whatman

VNĐ 2.023.000 - 2.801.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Giấy chiết tách 33x94mm Whatman

Giấy chiết tách 33x94mm Whatman

VNĐ 2.564.000 - 3.550.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng