Giấy tách pha

Màng tách pha 90mm Whatman

Màng tách pha 90mm Whatman

VNĐ 684.000 - 947.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Màng tách pha 110mm Whatman

Màng tách pha 110mm Whatman

VNĐ 1.008.000 - 1.395.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Màng tách pha 125mm Whatman

Màng tách pha 125mm Whatman

VNĐ 1.290.000 - 1.786.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Màng tách pha 150mm Whatman

Màng tách pha 150mm Whatman

VNĐ 1.782.000 - 2.468.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng