Hóa chất cơ bản

Sodium Per oxit Trung Quốc

Sodium Per oxit Trung Quốc

VNĐ 263.000 - 315.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Sodium Photphat Trung Quốc

Sodium Photphat Trung Quốc

VNĐ 44.000 - 53.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Sodium Fluoride Trung Quốc

Sodium Fluoride Trung Quốc

VNĐ 91.000 - 109.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Sodium Salicilat Trung Quốc

Sodium Salicilat Trung Quốc

VNĐ 286.000 - 344.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Sodium Silicat Trung Quốc

Sodium Silicat Trung Quốc

VNĐ 50.000 - 60.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Sodium Stanat Trung Quốc

Sodium Stanat Trung Quốc

VNĐ 419.000 - 503.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Silver sulfate Trung Quốc

Silver sulfate Trung Quốc

VNĐ 2.250.000 - 2.700.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Sodium Sunfua Trung Quốc

Sodium Sunfua Trung Quốc

VNĐ 53.000 - 63.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng