Hotline: 1900 2820 / 0963029988

Vietnamese
  • English

Hệ thống đại lý

Ống đong

Ống đong 100ml Simax

VNĐ 144.000 - 168.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Ống đong 250ml Simax

VNĐ 168.000 - 196.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Ống đong 500ml Simax

VNĐ 230.000 - 269.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Ống đong 1000ml Simax

VNĐ 384.000 - 448.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Ống đong 2000ml Simax

VNĐ 672.000 - 784.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Ống đong có nút 25ml Simax

VNĐ 182.000 - 213.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Ống đong có nút 50ml Simax

VNĐ 211.000 - 246.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Ống đong có nút 100ml Simax

VNĐ 221.000 - 258.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Ống đong có nút 250ml Simax

VNĐ 326.000 - 381.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Ống đong có nút 500ml Simax

VNĐ 504.000 - 588.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Đăng ký nhận ưu đãi

Cập nhật chính sách, ưu đãi cho khách hàng thân thiết