Vietnamese
  • English

Hệ thống chi nhánh

Bình đo tỷ trọng

Bình đo tỷ trọng 10ml MBL

VNĐ 1.236.000 - 1.712.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Bình đo tỷ trọng 25ml MBL

VNĐ 1.307.000 - 1.809.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Bình đo tỷ trọng 50ml MBL

VNĐ 1.447.000 - 2.003.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Bình đo tỷ trọng 100ml MBL

VNĐ 1.589.000 - 2.200.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng