Hotline: 1900 2820 / 0963029988

Vietnamese
  • English

Hệ thống đại lý

Chai chứa

Chai nâu nắp vặn 50ml Simax

VNĐ 158.000 - 185.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai nâu nắp vặn 5000ml Simax

VNĐ 2.448.000 - 2.856.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai nâu nắp vặn 10000ml Simax

VNĐ 4.800.000 - 5.600.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai nâu nắp vặn 20000ml Simax

VNĐ 9.600.000 - 11.200.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai Roux Simax 1000ml

VNĐ 384.000 - 448.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Hộp tiêu bản 85x85mm Simax

VNĐ 528.000 - 616.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai trắng nắp vặn 10000ml Simax

VNĐ 2.467.000 - 2.878.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai trắng nắp vặn 20000ml Simax

VNĐ 3.840.000 - 4.480.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Đăng ký nhận ưu đãi

Cập nhật chính sách, ưu đãi cho khách hàng thân thiết