Hệ phản ứng chiết tách Soxhlet

Bộ chiết Soxhlet 200ml Simax

Bộ chiết Soxhlet 200ml Simax

VNĐ 3.840.000 - 4.480.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Bộ chiết Soxhlet 500ml Simax

Bộ chiết Soxhlet 500ml Simax

VNĐ 4.800.000 - 5.600.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Bộ chiết Soxhlet 1000ml Simax

Bộ chiết Soxhlet 1000ml Simax

VNĐ 6.432.000 - 7.504.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng