Máy đồng hóa

Máy đồng hóa D-160 Scilogex

Máy đồng hóa D-160 Scilogex

VNĐ 16.830.000 - 18.360.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Máy đồng hoá mẫu OV5 Velp

Máy đồng hoá mẫu OV5 Velp

VNĐ 19.470.000 - 21.240.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Máy đồng hóa D-500 Scilogex

Máy đồng hóa D-500 Scilogex

VNĐ 30.690.000 - 33.480.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng