Ống ly tâm

Ống ly tâm 15ml Biologix

Ống ly tâm 15ml Biologix

VNĐ 90.000 - 122.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Ống ly tâm 50ml Biologix

Ống ly tâm 50ml Biologix

VNĐ 104.000 - 144.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Ống ly tâm 1,5ml Biologix

Ống ly tâm 1,5ml Biologix

VNĐ 190.000 - 221.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

ống ly tâm 0,5ml Biologix

ống ly tâm 0,5ml Biologix

VNĐ 179.000 - 209.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Ống PCR 0,2ml Biologix

Ống PCR 0,2ml Biologix

VNĐ 540.000 - 630.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng