• Thời gian đăng: 13:48:25 PM 11/05/2024
  • 0 bình luận

Vietchem: Tân Thành Chem tổ chức thành công ĐHCĐ 2024

Sáng 11/05/2024, Công ty Cổ phần Sản xuất Tân Thành (Tân Thành Chem) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024. Tất cả nội dung quan trọng trong hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024 đều được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua.

dai-hoi-co-dong-2024-1

Toàn cảnh ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Tân Thành Chem.

Sẵn sàng nguồn lực triển khai các dự án trọng điểm - Mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2024 đạt 1.317 tỷ đồng

dai-hoi-co-dong-2024-2

Ông Nguyễn Đức Việt – Chủ tịch HĐQT Tân Thành Chem phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc tại ĐHĐCĐ, ông Nguyễn Đức Việt – Chủ tịch HĐQT Tân Thành Chem chia sẻ: “Trong bối cảnh khó khăn của thị trường kinh doanh hóa chất, nhờ vào chiến lược linh hoạt của HĐQT và Ban Điều hành cùng kinh nghiệm ứng phó qua nhiều cuộc khủng hoảng, Tân Thành Chem đã đạt trạng thái cân bằng và tích lũy nguồn lực để tăng tốc trong năm 2024”.

dai-hoi-co-dong-2024-3

  Hội đồng Quản trị Tân Thành Chem nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt Đại Hội. Thành viên Hội đồng Quản trị bao gồm: Ông Nguyễn Đức Việt - Chủ Tịch HĐQT (ngồi giữa); Ông Nguyễn Xuân Hải - Phó Chủ Tịch HĐQT (bên phải); Bà Đinh Phương Thảo - Thành viên HĐQT (ngoài cùng bên phải; Bà Phạm Thanh Tú - Thành viên (bên trái); Bà Lê Mai Hương (ngoài cùng bên trái) 

Theo báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2023 của Tân Thành Chem, tổng doanh thu đạt 1.180 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế 18,589 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế đạt 14,152 tỷ đồng.

dai-hoi-co-dong-2024-4

Ông Nguyễn Xuân Hải  – Phó Chủ Tịch HĐQT Tân Thành Chem trình bày báo cáo hoạt động SXKD năm 2023 và kế hoạch SXKD năm 2024.

Ông Nguyễn Xuân Hải  – Phó Chủ Tịch HĐQT Tân Thành Chem khẳng định: “Kết thúc năm 2024, Tân Thành Chem cam kết tổng doanh thu đạt 1.317 tỷ đồng (tăng 11,7% so với năm 2023); Lợi nhuận trước thuế 49 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế đạt 39 tỷ đồng.”.

dai-hoi-co-dong-2024-5

Bà Nguyễn Thị Thanh - Chủ tịch Công đoàn có đôi lời phát biểu tri ân người sáng lập Công ty. Thay mặt toàn thể các cổ đông & dành tặng bó hoa tươi thắm gửi đến Chủ Tịch Nguyễn Đức Việt & Phó Chủ Tịch Nguyễn Xuân Hải, thay lời cảm ơn sâu sắc.

100% Cổ đông biểu quyết thông qua thành viên HĐQT; thành viên Ban kiểm soát & nhất trí các nội dung được trình bày tại đại hội

Đại hội đã thông qua toàn bộ tờ trình của Hội đồng quản trị, bao gồm các nội dung: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023; Báo cáo kế hoạch kinh doanh năm 2024; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024; Quỹ thù lao năm 2023 và Quỹ thù lao kế hoạch năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ năm 2023; và các vấn đề khác theo thẩm quyền của Đại hội.

dai-hoi-co-dong-2024-6