VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem
Hệ thống chẩn đoán Tilapia Lake Virus (TiLV)

Hóa chất công nghiệp

stt Tên sản phẩm xuatxu gia
1 Natri Cacbonat Na2CO3 (99%) (Soda) Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
2 Kali Dicromat K2Cr2O7 99,7% Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
3 Phèn sắt III Clorua FeCl3 >96% Việt Nam, Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
4 Hóa chất ức chế ăn mòn, cáu cặn
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
5 Hóa chất tẩy cáu cặn Dynamic Descaler USA
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
6 Hóa chất trợ lắng PAM C1492 Anh Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
7 Phèn Sắt II Sunfat FeSO4.7H2O 96 - 98% Trung Quốc, Hàn Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
8 Hydrazine Hydrate N2H4.H2O 40%, 80% Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
9 Sắt III Sulfate lỏng Fe2(SO4)3 >10% Việt Nam
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
10 Natri MetabiSunfit - Na2S2O5
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
11 Axit Flohydric (HF)
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
12 Ethanol cồn thơm 96% C2H5OH, Việt Nam Việt Nam
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
13 Hạt hút ẩm, Activated Alumina 4mm Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
14 Dung dịch amoniac NH4OH 20 - 25% Việt Nam
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
15 Natri photphat Na3PO4.12H2O 98% Trung Quốc
gia : 13,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT