VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem VietChem
Hệ thống chẩn đoán Tilapia Lake Virus (TiLV)

Hóa chất công nghiệp

stt Tên sản phẩm xuatxu gia
1 Phèn Sắt II Sunfat FeSO4.7H2O 96 - 98% Trung Quốc, Hàn Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
2 Hydrazine Hydrate N2H4.H2O 40%, 80% Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
3 Sắt III Sulfate lỏng Fe2(SO4)3 >10% Việt Nam
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
4 Natri MetabiSunfit - Na2S2O5
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
5 Kali Dicromat K2Cr2O7 99,7% Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
6 Axit Flohydric (HF)
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
7 Ethanol cồn thơm 96% C2H5OH, Việt Nam Việt Nam
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
8 Hạt hút ẩm, Activated Alumina 4mm Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
9 Dung dịch amoniac NH4OH 20 - 25% Việt Nam
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
10 Natri photphat Na3PO4.12H2O 98% Trung Quốc
gia : 13,000 vnđ
Giá chưa bao gồm VAT
11 Natri thiosunphat Na2S2O3.5H2O Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
12 Natri Nitrite NaNO2 99% Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
13 Đá thối natri sunfua Na2S.3H2O 60% Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
14 STPP Na5P3O10 99% Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT
15 Kẽm nitrat Zn(NO3)2.6H2O 98% Trung Quốc
gia : Liên hệ
Giá chưa bao gồm VAT