Hóa chất tinh khiết

Thuốc thử Nitrat (50 lần) Hanna

Thuốc thử Nitrat (50 lần) Hanna

VNĐ 1.485.000 - 1.755.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

H-Lys(Boc)-2-ClTrt resin 1g Merck

H-Lys(Boc)-2-ClTrt resin 1g Merck

VNĐ 1.702.000 - 1.964.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng