Hóa chất tinh khiết

p-Xylene for analysis EMSURE® ISO

p-Xylene for analysis EMSURE® ISO

VNĐ 2.022.000 - 2.264.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

p-Xylene for synthesis

p-Xylene for synthesis

VNĐ 1.305.000 - 1.606.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

n-Hexane for spectroscopy Uvasol®.

n-Hexane for spectroscopy Uvasol®.

VNĐ 1.664.000 - 2.154.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

1-Octanol for synthesis

1-Octanol for synthesis

VNĐ 489.000 - 602.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Tween 80 for synthesis.

Tween 80 for synthesis.

VNĐ 1.338.000 - 1.647.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Hydroxylammonium chloride

Hydroxylammonium chloride

VNĐ 1.458.000 - 1.795.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

m-Xylene for synthesis

m-Xylene for synthesis

VNĐ 2.227.000 - 2.741.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

4-Hydroxybenzhydrazide for synthesis

4-Hydroxybenzhydrazide for synthesis

VNĐ 1.559.000 - 1.919.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Ammonium Test MColortestTM

Ammonium Test MColortestTM

VNĐ 3.064.000 - 3.771.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Benzoylacetone for synthesis.

Benzoylacetone for synthesis.

VNĐ 6.140.000 - 7.277.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Formamide for analysis

Formamide for analysis

VNĐ 1.172.000 - 1.368.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Silver sulfate GR for analysis ACS-100g

Silver sulfate GR for analysis ACS-100g

VNĐ 12.021.000 - 13.464.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Thioglycollate broth for microbiology

Thioglycollate broth for microbiology

VNĐ 2.769.000 - 3.231.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Triethanolamine GR for analysis 250ml

Triethanolamine GR for analysis 250ml

VNĐ 1.003.000 - 1.191.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Urea GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur

Urea GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur

VNĐ 1.028.000 - 1.221.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng