Thiết bị khoa học kỹ thuật

Máy đồng hoá mẫu OV5 Velp

VNĐ 19.470.000 - 21.240.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Bộ phá mẫu DK6 - Velp

VNĐ 78.660.000 - 91.770.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Bộ trung hòa hơi độc - Velp

VNĐ 24.840.000 - 28.980.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Bộ chưng cất đạm UDK129 Velp

VNĐ 82.524.000 - 96.278.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Bộ chưng cất đạm UDK139 Velp

VNĐ 138.696.000 - 161.812.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Máy lắc Vortex Classic Velp

VNĐ 3.960.000 - 4.320.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Bếp đun hai chỗ RC2 Velp

VNĐ 9.790.000 - 10.680.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Bếp đun một chỗ RC Velp

VNĐ 3.960.000 - 4.320.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Máy khuấy từ gia nhiệt ARE Velp

VNĐ 5.940.000 - 6.480.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Máy khuấy cơ (khuấy đũa) ES Velp

VNĐ 10.670.000 - 11.640.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng