Thiết bị khoa học kỹ thuật

Cân sấy ẩm MB45 Ohaus

VNĐ 27.000.000 - 30.000.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Cân kỹ thuật SPS402F Ohaus-Mỹ

VNĐ 3.850.000 - 4.200.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Máy in SF40A Ohaus

VNĐ 7.810.000 - 8.520.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Cân kỹ thuật SPS4001F Ohaus

VNĐ 4.900.000 - 5.700.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng