• Thời gian đăng: 17:07:43 PM 04/09/2023
 • 0 bình luận

Khái niệm Oxit lưỡng tính? Tính chất hóa học

Oxit lưỡng tính là những chất có khả năng tác dụng được cả với dung dịch axit và dung dịch bazơ. Ví dụ điển hình là Al2O3, ZnO, SnO, PbO, BeO, Cr2O3. Cùng tìm hiểu thông tin cơ bản về oxit lưỡng tính ngay dưới đây

1. Oxit lưỡng tính là gì?

Oxit lưỡng tính là một loại hợp chất hóa học đặc biệt, chúng có khả năng tương tác với cả dung dịch axit và dung dịch bazơ. Điều này chứng tỏ chúng có thể tham gia vào các phản ứng axit-bazơ một cách linh hoạt.

Dưới đây, chúng ta sẽ xem xét một số ví dụ để hiểu rõ hơn về tính chất lưỡng tính của các oxit:

- Oxit Nhôm (Al2O3):

+ Tương tác với dung dịch axit clohidric (HCl):

Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O

+ Tương tác với dung dịch bazơ natri hidroxit (NaOH):

Al2O3 + 2NaOH → H2O + 2NaAlO2 (Natri aluminat)

- Oxit Kẽm (ZnO):

+ Tương tác với dung dịch axit clohidric (HCl):

ZnO + 2HCl → ZnCl2 + H2O

+ Tương tác với dung dịch bazơ natri hidroxit (NaOH):

ZnO + 2NaOH → Na2ZnO2 + H2O

Oxit Crôm (Cr2O3): Thường không phản ứng trực tiếp với axit hoặc bazơ trong điều kiện thông thường.

Các ví dụ trên minh họa sự linh hoạt của oxit lưỡng tính khi chúng có khả năng tác dụng với cả axit và bazơ. Tuy nhiên, đáng lưu ý là mức độ tương tác có thể thay đổi tùy thuộc vào tính chất cụ thể của từng hợp chất. Oxit lưỡng tính đóng một vai trò quan trọng trong nhiều lĩnh vực ứng dụng, bao gồm công nghệ vật liệu, môi trường và công nghiệp hóa chất.

2. Một số Oxit lưỡng tính thường gặp

Trong lĩnh vực hóa học, oxit lưỡng tính là những hợp chất đặc biệt có khả năng tương tác cả với axit và bazơ, tạo ra một loạt các phản ứng hóa học quan trọng. Dưới đây là một số ví dụ về những oxit lưỡng tính phổ biến và tính chất của chúng:

2.1. Al2O3 (Nhôm Oxit)

+ Tính chất vật lý: Al2O3 tồn tại dưới dạng chất rắn, có màu trắng và không tan trong nước.

+ Tính chất hóa học: 

 • Tác dụng với axit: Al2O3 + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2O
 • Tác dụng với bazơ: Al2O3 + 2NaOH → 2NaAlO2 + H2O

+ Ứng dụng: Sản xuất nhôm, xi măng, gốm sứ, và nhiều ứng dụng công nghiệp khác.

2.2. ZnO (Kẽm Oxit)

+ Tính chất vật lý: ZnO là chất rắn có màu trắng và không tan trong nước.

+ Tính chất hóa học: 

 • Tác dụng với axit: ZnO + 2HCl → ZnCl2 + H2O
 • Tác dụng với bazơ: ZnO + 2NaOH → Na2ZnO2 + H2O

+ Ứng dụng: Sản xuất kẽm, thủy tinh, sơn, nhựa, và nhiều sản phẩm khác.

2.3. SnO (Thiếc Oxit)

+ Tính chất vật lý: SnO là chất rắn màu trắng và không tan trong nước.

+ Tính chất hóa học: 

 • Tác dụng với axit: SnO + 2HCl → SnCl2 + H2O
 • Tác dụng với bazơ: SnO + 2NaOH → Na2SnO2 + H2O

+ Ứng dụng: Sản xuất thiếc, thủy tinh và nhiều ứng dụng công nghiệp khác.

2.4. PbO (Chì Oxit)

+ Tính chất vật lý: PbO là chất rắn có màu đỏ và không tan trong nước.

+ Tính chất hóa học: 

 • Tác dụng với axit: PbO + 2HCl → PbCl2 + H2O
 • Tác dụng với bazơ: PbO + 2NaOH → Na2PbO2 + H2O

+ Ứng dụng: Sản xuất chì, thủy tinh và nhiều sản phẩm khác.

2.5. Cr2O3 (Crom Oxit)

+ Tính chất vật lý: Cr2O3 là chất rắn màu xanh lục và không tan trong nước.

+ Tính chất hóa học: 

 • Tác dụng với axit: Cr2O3 + 6HCl → 2CrCl3 + 3H2O
 • Tác dụng với bazơ: Cr2O3 + 2NaOH → 2NaCrO2 + H2O

+ Ứng dụng: Sản xuất crom, hợp kim crom, và trong nhiều quá trình công nghiệp.

2.6. Hydroxit lưỡng tính

+ Zn(OH)2 (hydroxit kẽm)

+ Sn(OH)2 (hydroxit thiếc)

+ Al(OH)3 (hydroxit nhôm)

+ Be(OH)2 (hydroxit berili)

+ Cr(OH)3 (hydroxit crôm)

+ Pb(OH)2 (hydroxit chì)

Các muối có khả năng phân ly ra H+ của đa axit yếu:

+ HSO3- (hydrogensulfit): ví dụ như NaHSO3 (hydrogensulfit natri)

+ HCO3- (bicarbonate): ví dụ như NaHCO3 (bicarbonate natri)

+ HS- (hydrogensulfid): ví dụ như NaHS (hydrogensulfid natri)

+ H2PO4- (dihydrogenphosphat): ví dụ như Na2HPO4 (dihydrogenphosphat natri)

- Lưỡng tính 2 thành phần:

+ (NH4)2CO3 (carbonat amon)

+ HCOONH4 (formiat amon)

Các oxit lưỡng tính đóng một vai trò quan trọng trong nhiều ngành công nghiệp, từ sản xuất kim loại đến thủy tinh, sơn và nhiều ứng dụng công nghiệp khác. Tính chất lưỡng tính của chúng là điều quan trọng trong việc hiểu và tận dụng các phản ứng hóa học.

3. Tính chất hóa học của Oxit lưỡng tính

Tính lưỡng tính (amphoterism) là một đặc tính quan trọng trong hóa học, đặc biệt đối với một số oxit. Nó có thể thể hiện tính chất như một axit hoặc bazơ tùy thuộc vào điều kiện phản ứng. Chất lưỡng tính có thể tạo ra các muối khác nhau khi tương tác với axit và bazơ.

Tuy nhiên, quan điểm này không thể áp dụng cho tất cả các hợp chất có khả năng tác dụng với cả axit và bazơ. Điều quyết định tính lưỡng tính của một chất là bản chất của phản ứng khi nó tương tác với axit và bazơ. Ví dụ, khi xem xét các phản ứng của Al2O3, Zn(OH)2 và CuCl2, chúng ta có thể nhận thấy sự khác biệt trong tính chất lưỡng tính của chúng.

- Al2O3 và Zn(OH)2 là các ví dụ của chất lưỡng tính. Al2O3 tác dụng với axit HCl tạo ra muối AlCl3 và nước, và khi tương tác với bazơ NaOH, nó tạo ra muối NaAlO2 và nước. Tương tự, Zn(OH)2 cũng thể hiện tính lưỡng tính khi tương tác với axit và bazơ.

- Trong khi đó, CuCl2 không thể coi là một chất lưỡng tính. Khi tác dụng với axit H2SO4, nó tạo ra muối CuSO4 và axit clohidric, còn khi tương tác với bazơ NaOH, nó tạo ra muối NaCl và hidroxit đồng. Do đó, việc đánh giá tính lưỡng tính của một chất phụ thuộc vào cách nó phản ứng khi tiếp xúc với axit và bazơ. Chỉ những chất có khả năng thể hiện cả tính chất axit và tính chất bazơ trong các phản ứng tạo ra muối mới thực sự được coi là lưỡng tính.

Tính lưỡng tính của oxit đóng một vai trò quan trọng trong nhiều phương diện của hóa học và là một khía cạnh quan trọng trong việc hiểu và áp dụng các phản ứng hóa học.

4. Phân biệt Oxit trung tính và Oxit lưỡng tính

Sự phân biệt giữa oxit trung tính và oxit lưỡng tính không chỉ dừng lại ở các tính chất axit hoặc bazơ mà còn liên quan mật thiết đến cấu trúc hóa học và các đặc điểm vật lý của chúng.

- Tính axit/bazơ

+ Oxit trung tính: Về tính chất axit/bazơ, oxit trung tính không có tính chất axit hoặc bazơ. Điều này ngụ ý rằng chúng không thể phản ứng mạnh với axit hoặc bazơ để tạo ra muối hoặc nước khi phản ứng. Ví dụ cụ thể là oxit sắt (FeO), oxit nhôm (Al2O3), và oxit kẽm (ZnO).

+ Oxit lưỡng tính: Trong trường hợp của oxit lưỡng tính, chúng có khả năng có tính chất axit hoặc bazơ. Chúng tương tác mạnh với nước và có khả năng tạo ra dung dịch axit hoặc bazơ, tùy thuộc vào điều kiện phản ứng cụ thể. Ví dụ minh họa bao gồm oxit lưu huỳnh (SO2), oxit cacbon (CO2), và oxit nitơ (NO2).

- Cấu trúc hóa học

+ Oxit trung tính: Oxit trung tính thường có cấu trúc hóa học đơn giản hơn, thường là tinh thể muối (ionic) hoặc tinh thể điện tử phân cực (polar covalent). Điều này làm cho chúng có tính chất hóa học ổn định và ít hoạt động.

+ Oxit lưỡng Tính:  Oxit lưỡng tính thường có cấu trúc hóa học phức tạp hơn, thường là tinh thể phân cực hoặc không phân cực. Điều này dẫn đến tính chất hóa học hoạt động cao hơn và khả năng tương tác đa dạng với các chất khác nhau.

- Tính chất vật lý

+ Oxit trung tính: Oxit trung tính thường tồn tại ở dạng chất rắn ở điều kiện tiêu chuẩn và có điểm nóng chảy và điểm sôi cụ thể.

+ Oxit lưỡng Tính: Oxit lưỡng tính có thể tồn tại ở dạng chất khí, chất lỏng, hoặc chất rắn, tùy thuộc vào điều kiện nhiệt độ và áp suất cụ thể.

Sự phân biệt này cung cấp thông tin quan trọng về tính chất hóa học và ứng dụng của các loại oxit trong các lĩnh vực như hóa học và vật lý. Việc hiểu rõ sự khác biệt này là quan trọng trong quá trình nghiên cứu, ứng dụng, và điều chỉnh các quá trình hóa học liên quan đến oxit.

Trên đây là một số thông tin về oxit lưỡng tính mà Vietchem cung cấp đến bạn. Hy vọng những thông tin này sẽ hữu ích dành cho bạn

Bài viết liên quan

Công nghệ Plasma là gì? Ứng dụng trong ngành công nghiệp thẩm mỹ

Công nghệ Plasma được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, ngành công nghiệp và đời sống. Plasma được chia thành hai loại bao gồm công nghệ Plasma nóng và lạnh. Trong đó công nghệ plasma lạnh được ứng dụng phổ biến trong lĩnh vực thẩm mỹ, làm đẹp, y tế. Vietchem sẽ chia sẻ thông tin cụ thể về công nghệ này đến các bạn qua thông tin bài viết. 

0

Xem thêm

Giải đáp Axit Gluconic có phải Sobitol không?

Như bạn đã biết, axit gluconic là một loại đường axit thông dụng. Sorbitol là một loại rượu đường. “Hai loại này có phải là một không?” là câu hỏi của rất nhiều người. Để có một câu trả lời chính xác nhất, bạn hãy đọc ngay bài viết của VietChem nhé.

0

Xem thêm

NaNO3 là gì? Tính chất, điều chế và ứng dụng thực tế

NaNO3 là một chất hóa học thông dụng với đời sống hiện nay. Nó có những đóng góp không nhỏ cho nền công nghiệp nước nhà. Trong bài viết hôm nay, VietChem sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ thêm về khái niệm các vấn đề liên quan đến hợp chất này nhé. 

0

Xem thêm

Natri Phenolat là chất gì? Đặc tính và ứng dụng trong thực tiễn

Natri Phenolat được biết tới là hợp chất hóa học với công thức cụ thể C6H5ONa. Hiện nay, chất này được sử dụng khá nhiều trong các ngành công nghiệp và trong cuộc sống thường ngày. Để có thêm thông tin cụ thể mời bạn xem bài viết cung cấp từ VietChem.

0

Xem thêm

Gửi bình luận mới

Gửi bình luận

Hỗ trợ

HÓA CHẤT & THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM
MIỀN BẮC

MIỀN BẮC

Hóa chất & Thiết bị thí nghiệm

0826 020 020

MIỀN TRUNG

MIỀN TRUNG

Hóa chất & Thiết bị thí nghiệm

0826 020 020

MIỀN NAM

MIỀN NAM

Hóa chất & Thiết bị thí nghiệm

0825 250 050

MIỀN NAM

MIỀN NAM

Hóa chất và Thiết bị thí nghiệm

0985 357 897

HCCN TẠI HÀ NỘI & CÁC TỈNH MIỀN BẮC
Đinh Phương Thảo

Đinh Phương Thảo

Giám đốc kinh doanh

0963 029 988

Phan Thu Bừng

Phan Thu Bừng

Hóa Chất Công Nghiệp

0981 370 387

HCCN TẠI HỒ CHÍ MINH & CÁC TỈNH MIỀN NAM
Nguyễn Hải Thanh

Nguyễn Hải Thanh

Hóa Chất Công Nghiệp

0932 240 408 (0826).050.050

Đoàn Tấn Phát

Đoàn Tấn Phát

Hóa chất & Thiết bị thí nghiệm

0965 862 897

Đặng Duy Vũ

Đặng Duy Vũ

Hóa Chất Công Nghiệp

0988 527 897

HCCN TẠI CẦN THƠ & CÁC TỈNH MIỀN TÂY
Nguyễn Đức Toàn

Nguyễn Đức Toàn

Hóa Chất Công Nghiệp

0946 667 708

Nguyễn Tấn Tài

Nguyễn Tấn Tài

Xử lý nước ngành Thủy sản

0901 071 154

Hà Nội - Ms. Đinh Thảo : 0963 029 988 Hà Nội - Ms. Phan Bừng : 0981 370 387 HCM : 0826 050 050 Cần Thơ : 0971 252 929