Thiết bị khoa học kỹ thuật

Bếp cách thủy 29 lít WNB29 Memmert

VNĐ 23.760.000 - 25.920.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Tủ ấm INB200 32 lít Memmert Đức

VNĐ 21.978.000 - 23.976.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Bếp cách thủy 45 lít WNB45 Memmert

VNĐ 41.580.000 - 45.360.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Tủ ấm CO2 INCO 2/108 Memmert

VNĐ 172.260.000 - 187.920.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Tủ ấm INB300 39 lít Memmert Đức

VNĐ 24.799.500 - 27.054.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Bếp cách thủy 7 lít WNB7 Memmert

VNĐ 15.444.000 - 16.848.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Tủ ấm lạnh 53 lít IPP400 Memmert

VNĐ 74.250.000 - 81.000.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Tủ ấm lạnh 108 lít IPP500 Memmert

VNĐ 106.470.000 - 118.500.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Bếp cách thủy 10 lít WNB10 Memmert

VNĐ 17.820.000 - 19.440.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Bếp cách thủy 14 lít WNB14 Memmert

VNĐ 18.859.500 - 20.574.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Bếp cách thủy 22 lít WNB22 Memmert

VNĐ 21.235.500 - 23.166.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng