Dụng cụ thí nghiệm

Chậu trữ mẫu 60x50x100mm Duran

Chậu trữ mẫu 60x50x100mm Duran

VNĐ 1.193.000 - 1.652.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Phễu thủy tinh 45mm Duran

Phễu thủy tinh 45mm Duran

VNĐ 142.000 - 196.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Phễu thủy tinh 55mm Duran

Phễu thủy tinh 55mm Duran

VNĐ 200.000 - 277.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Phễu thủy tinh 70mm Duran.

Phễu thủy tinh 70mm Duran.

VNĐ 199.000 - 275.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Phễu thủy tinh 80mm Duran

Phễu thủy tinh 80mm Duran

VNĐ 212.000 - 293.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Phễu thủy tinh 100mm Duran.

Phễu thủy tinh 100mm Duran.

VNĐ 250.000 - 346.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Phễu thủy tinh 120mm Duran.

Phễu thủy tinh 120mm Duran.

VNĐ 382.000 - 529.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Phễu thủy tinh 150mm Duran.

Phễu thủy tinh 150mm Duran.

VNĐ 433.000 - 599.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Phễu thủy tinh 35mm Duran

Phễu thủy tinh 35mm Duran

VNĐ 133.000 - 184.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Phễu thủy tinh 180mm Duran.

Phễu thủy tinh 180mm Duran.

VNĐ 1.088.000 - 1.507.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Phễu thủy tinh 250mm Duran

Phễu thủy tinh 250mm Duran

VNĐ 3.283.000 - 4.545.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Phễu thủy tinh 300mm Duran.

Phễu thủy tinh 300mm Duran.

VNĐ 2.430.000 - 3.364.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai trung tính GL45 2000ml

Chai trung tính GL45 2000ml

VNĐ 259.000 - 358.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai cấy mô 2500ml Duran

Chai cấy mô 2500ml Duran

VNĐ 1.162.000 - 1.609.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Ống lọc G0, d=6mm, h=33mm Duran

Ống lọc G0, d=6mm, h=33mm Duran

VNĐ 784.000 - 1.085.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Nắp nhựa đỏ GL14 Duran

Nắp nhựa đỏ GL14 Duran

VNĐ 44.000 - 61.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Phiến kính Duran

Phiến kính Duran

VNĐ 35.000 - 49.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Water Jet Pump Duran

Water Jet Pump Duran

VNĐ 1.425.000 - 1.973.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Đĩa PTFE cho bộ lọc Duran

Đĩa PTFE cho bộ lọc Duran

VNĐ 1.154.000 - 1.598.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Cốc philip 500ml Duran

Cốc philip 500ml Duran

VNĐ 208.000 - 288.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Phễu lọc 250ml, DK 47mm Duran

Phễu lọc 250ml, DK 47mm Duran

VNĐ 1.472.000 - 2.038.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Bình tam giác cổ mài Duran

Bình tam giác cổ mài Duran

VNĐ 341.000 - 472.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Hộp tiêu bản 90x123mm 375ml Duran

Hộp tiêu bản 90x123mm 375ml Duran

VNĐ 1.500.000 - 2.077.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Buret khoá TT 100ml, 1/10 Duran

Buret khoá TT 100ml, 1/10 Duran

VNĐ 911.000 - 1.262.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai trung tính, GL 45 3500ml Duran

Chai trung tính, GL 45 3500ml Duran

VNĐ 1.183.000 - 1.638.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Bình phản ứng 20000ml DN 100 Duran

Bình phản ứng 20000ml DN 100 Duran

VNĐ 9.217.000 - 12.762.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai trung tính, GL 45 5000ml Duran

Chai trung tính, GL 45 5000ml Duran

VNĐ 1.595.000 - 2.209.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai trung tính, GL 45 10000ml Duran

Chai trung tính, GL 45 10000ml Duran

VNĐ 3.060.000 - 4.237.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Micro buret khóa PTFE 1ml Duran

Micro buret khóa PTFE 1ml Duran

VNĐ 4.230.000 - 5.857.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai trung tính, GL 45 15000ml Duran

Chai trung tính, GL 45 15000ml Duran

VNĐ 4.139.000 - 5.731.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Micro buret khóa PTFE  2ml Duran

Micro buret khóa PTFE 2ml Duran

VNĐ 4.230.000 - 5.857.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai trung tính, GL 45 20000ml Duran

Chai trung tính, GL 45 20000ml Duran

VNĐ 6.997.000 - 9.688.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Micro buret khóa PTFE  5ml Duran

Micro buret khóa PTFE 5ml Duran

VNĐ 4.230.000 - 5.857.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Micro buret khóa PTFE 10ml Duran

Micro buret khóa PTFE 10ml Duran

VNĐ 4.414.000 - 6.111.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Đĩa rây 48mm Duran

Đĩa rây 48mm Duran

VNĐ 605.000 - 837.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Tim cho đèn cồn Duran

Tim cho đèn cồn Duran

VNĐ 14.000 - 20.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Bình tam giác MH 500ml Duran

Bình tam giác MH 500ml Duran

VNĐ 83.000 - 104.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Bình tam giác MH 1000ml Duran

Bình tam giác MH 1000ml Duran

VNĐ 124.000 - 157.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Bình tam giác MH 2000ml

Bình tam giác MH 2000ml

VNĐ 222.000 - 279.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Bình tam giác MH 3000ml

Bình tam giác MH 3000ml

VNĐ 413.000 - 520.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Thân bình hút ẩm 200mm Duran

Thân bình hút ẩm 200mm Duran

VNĐ 1.973.000 - 2.732.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Thân bình hút ẩm 250mm  Duran

Thân bình hút ẩm 250mm Duran

VNĐ 2.555.000 - 3.537.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Thân bình hút ẩm 300mm Duran

Thân bình hút ẩm 300mm Duran

VNĐ 3.233.000 - 4.477.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Quả bóp cao su 1ml  Duran

Quả bóp cao su 1ml Duran

VNĐ 12.000 - 16.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Bình Kjeldahl 1000ml Duran

Bình Kjeldahl 1000ml Duran

VNĐ 423.000 - 533.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Nút xả bình hút ẩm Duran

Nút xả bình hút ẩm Duran

VNĐ 770.000 - 1.066.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Phễu thủy tinh 200mm Duran

Phễu thủy tinh 200mm Duran

VNĐ 1.313.000 - 1.818.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Bình Kjeldahl 50ml Duran

Bình Kjeldahl 50ml Duran

VNĐ 199.000 - 275.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Bình Kjeldahl 100ml Duran

Bình Kjeldahl 100ml Duran

VNĐ 215.000 - 297.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Bình Kjeldahl 250ml Duran

Bình Kjeldahl 250ml Duran

VNĐ 264.000 - 365.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai trung tính 100ml Duran

Chai trung tính 100ml Duran

VNĐ 72.000 - 99.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Bình Kjeldahl 500ml N37 Duran

Bình Kjeldahl 500ml N37 Duran

VNĐ 281.000 - 389.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai trung tính 250ml Duran

Chai trung tính 250ml Duran

VNĐ 81.000 - 112.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Bình Kjeldahl 750ml Duran

Bình Kjeldahl 750ml Duran

VNĐ 339.000 - 470.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai trung tính 500 ml Duran

Chai trung tính 500 ml Duran

VNĐ 94.000 - 130.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Bình phản ứng 100ml Duran

Bình phản ứng 100ml Duran

VNĐ 833.000 - 1.154.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Bình phản ứng 250ml Duran

Bình phản ứng 250ml Duran

VNĐ 1.841.000 - 2.549.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Bình phản ứng 500ml Duran

Bình phản ứng 500ml Duran

VNĐ 1.221.000 - 1.690.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Bình phản ứng 1000ml Duran

Bình phản ứng 1000ml Duran

VNĐ 2.587.000 - 3.582.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Cốc philip 250ml Duran.

Cốc philip 250ml Duran.

VNĐ 103.000 - 142.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Cốc philip 150ml Duran

Cốc philip 150ml Duran

VNĐ 303.000 - 419.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Ống đong có nút nhựa 1000ml

Ống đong có nút nhựa 1000ml

VNĐ 1.001.000 - 1.190.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Màng PTFE cho nắp GL14 Duran

Màng PTFE cho nắp GL14 Duran

VNĐ 140.000 - 195.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Nắp vặn có màng Duran

Nắp vặn có màng Duran

VNĐ 127.000 - 176.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Ống sinh hàn xoắn 29/32, 400mm

Ống sinh hàn xoắn 29/32, 400mm

VNĐ 2.248.000 - 3.112.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chậu trữ mẫu 100x50x120mm Duran.

Chậu trữ mẫu 100x50x120mm Duran.

VNĐ 1.472.000 - 2.038.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chậu trữ mẫu 130x50x130mm Duran.

Chậu trữ mẫu 130x50x130mm Duran.

VNĐ 1.940.000 - 2.686.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chậu trữ mẫu 150x50x150mm Duran

Chậu trữ mẫu 150x50x150mm Duran

VNĐ 1.723.000 - 2.385.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Micro buret 1ml khóa TT, 1/100 Duran

Micro buret 1ml khóa TT, 1/100 Duran

VNĐ 1.521.000 - 2.106.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Micro buret 2ml khóa TT, 1/100 Duran

Micro buret 2ml khóa TT, 1/100 Duran

VNĐ 1.569.000 - 2.173.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Micro buret 5ml khóa TT, 1/50 Duran

Micro buret 5ml khóa TT, 1/50 Duran

VNĐ 1.604.000 - 2.221.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Buret 10ml khóa TT, 1/50 Duran

Buret 10ml khóa TT, 1/50 Duran

VNĐ 759.000 - 1.051.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Pipet bầu 25ml AS Duran

Pipet bầu 25ml AS Duran

VNĐ 143.000 - 198.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Buret khoá TT 25ml, 1/20 Duran

Buret khoá TT 25ml, 1/20 Duran

VNĐ 736.000 - 1.019.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Buret khoá TT  50ml, 1/10 Duran

Buret khoá TT 50ml, 1/10 Duran

VNĐ 736.000 - 1.019.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Nắp vặn GLS 80 PSU Duran

Nắp vặn GLS 80 PSU Duran

VNĐ 511.000 - 707.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Vòng đệm PTFE GLS 80 Duran

Vòng đệm PTFE GLS 80 Duran

VNĐ 312.000 - 432.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Cánh khuấy cho chai GLS 80 Duran

Cánh khuấy cho chai GLS 80 Duran

VNĐ 3.648.000 - 5.051.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Phiến kính 18x18mm Duran

Phiến kính 18x18mm Duran

VNĐ 39.000 - 46.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Phiến kính 22x22mm  Duran

Phiến kính 22x22mm Duran

VNĐ 48.000 - 67.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Phiến kính 24x40mm, Duran

Phiến kính 24x40mm, Duran

VNĐ 118.000 - 164.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Bình 3 cổ nhám 24/29, 1000ml Duran

Bình 3 cổ nhám 24/29, 1000ml Duran

VNĐ 2.575.000 - 3.566.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng