Dụng cụ thí nghiệm

Cốc nhựa  PP 500ml, Azlon

Cốc nhựa PP 500ml, Azlon

VNĐ 51.000 - 70.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Cốc đốt PTFE 50ml, Azlon

Cốc đốt PTFE 50ml, Azlon

VNĐ 402.000 - 526.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Cốc đốt PTFE 100ml, Azlon

Cốc đốt PTFE 100ml, Azlon

VNĐ 530.000 - 734.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Cốc đốt PTFE 250ml, Azlon

Cốc đốt PTFE 250ml, Azlon

VNĐ 931.000 - 1.289.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Nắp vặn cho chai 30mm PYREX

Nắp vặn cho chai 30mm PYREX

VNĐ 113.000 - 157.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

QUICKFIT Vòng nối 19/26

QUICKFIT Vòng nối 19/26

VNĐ 186.000 - 257.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Cá từ 6x20mm AZLON

Cá từ 6x20mm AZLON

VNĐ 46.000 - 63.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Cá từ 9x60mm AZLON

Cá từ 9x60mm AZLON

VNĐ 104.000 - 144.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Cá từ 9.5x70mm AZLON

Cá từ 9.5x70mm AZLON

VNĐ 140.000 - 194.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Quả bóp cao su 3 val Azlon

Quả bóp cao su 3 val Azlon

VNĐ 222.000 - 308.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Cốc đốt PTFE 500ml Scilabware

Cốc đốt PTFE 500ml Scilabware

VNĐ 1.461.000 - 2.023.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Bình đo tỷ trọng 10ml MBL

Bình đo tỷ trọng 10ml MBL

VNĐ 1.236.000 - 1.712.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Bình đo tỷ trọng 25ml MBL

Bình đo tỷ trọng 25ml MBL

VNĐ 1.307.000 - 1.809.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Bình đo tỷ trọng 50ml MBL

Bình đo tỷ trọng 50ml MBL

VNĐ 1.447.000 - 2.003.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Bình đo tỷ trọng 100ml MBL

Bình đo tỷ trọng 100ml MBL

VNĐ 1.589.000 - 2.200.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Trục khuấy 400mm Azlon

Trục khuấy 400mm Azlon

VNĐ 289.000 - 400.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Trục khuấy 300mm Azlon

Trục khuấy 300mm Azlon

VNĐ 215.000 - 297.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Que lấy Cá từ 250mm Azlon

Que lấy Cá từ 250mm Azlon

VNĐ 403.000 - 558.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Que lấy Cá từ 350mm Azlon

Que lấy Cá từ 350mm Azlon

VNĐ 407.000 - 563.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng