Dụng cụ thí nghiệm

Bình hút ẩm có vòi ø200mm Simax

Bình hút ẩm có vòi ø200mm Simax

VNĐ 2.304.000 - 2.688.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Bình hút ẩm có vòi ø250mm Simax

Bình hút ẩm có vòi ø250mm Simax

VNĐ 3.360.000 - 3.920.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Bình hút ẩm có vòi ø300mm Simax

Bình hút ẩm có vòi ø300mm Simax

VNĐ 4.608.000 - 5.376.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Kẹp đỡ Burette 180mm Simax

Kẹp đỡ Burette 180mm Simax

VNĐ 151.000 - 176.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Kiềng ba chân 140mm Simax

Kiềng ba chân 140mm Simax

VNĐ 96.000 - 112.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Kiềng ba chân 150mm Simax

Kiềng ba chân 150mm Simax

VNĐ 106.000 - 123.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Bình rửa khí 500ml Simax

Bình rửa khí 500ml Simax

VNĐ 557.000 - 650.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Buret tự động trắng 10ml Simax

Buret tự động trắng 10ml Simax

VNĐ 2.362.000 - 2.755.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Buret tự động trắng 25ml Simax

Buret tự động trắng 25ml Simax

VNĐ 2.362.000 - 2.755.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Buret tự động trắng 50ml Simax

Buret tự động trắng 50ml Simax

VNĐ 2.362.000 - 2.755.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Thân bình hút ẩm ø300mm Simax

Thân bình hút ẩm ø300mm Simax

VNĐ 1.728.000 - 2.016.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Bình Kjeldahl 50ml Simax

Bình Kjeldahl 50ml Simax

VNĐ 144.000 - 168.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai trắng nắp vặn 10000ml Simax

Chai trắng nắp vặn 10000ml Simax

VNĐ 2.467.000 - 2.878.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai trắng nắp vặn 20000ml Simax

Chai trắng nắp vặn 20000ml Simax

VNĐ 3.840.000 - 4.480.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Bình Kjeldahl 250ml Simax

Bình Kjeldahl 250ml Simax

VNĐ 192.000 - 224.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai nâu nắp vặn 50ml Simax

Chai nâu nắp vặn 50ml Simax

VNĐ 158.000 - 185.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Cốc có quai 500ml Simax

Cốc có quai 500ml Simax

VNĐ 624.000 - 728.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai nâu nắp vặn 5000ml Simax

Chai nâu nắp vặn 5000ml Simax

VNĐ 2.448.000 - 2.856.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Khóa nhám 24/29 Simax

Khóa nhám 24/29 Simax

VNĐ 528.000 - 616.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Khóa 2 thông van thủy tinh

Khóa 2 thông van thủy tinh

VNĐ 336.000 - 392.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Khóa 3 thông van thủy tinh

Khóa 3 thông van thủy tinh

VNĐ 768.000 - 896.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai nâu nắp vặn 10000ml Simax

Chai nâu nắp vặn 10000ml Simax

VNĐ 4.800.000 - 5.600.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai nâu nắp vặn 20000ml Simax

Chai nâu nắp vặn 20000ml Simax

VNĐ 9.600.000 - 11.200.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Bình Kjeldahl 500ml Simax

Bình Kjeldahl 500ml Simax

VNĐ 240.000 - 280.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Bình Kjeldahl 1000ml Simax

Bình Kjeldahl 1000ml Simax

VNĐ 288.000 - 336.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai Roux Simax 1000ml

Chai Roux Simax 1000ml

VNĐ 384.000 - 448.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Ống đong 5ml Simax

Ống đong 5ml Simax

VNĐ 144.000 - 168.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Ống đong 10ml Simax

Ống đong 10ml Simax

VNĐ 144.000 - 168.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Ống đong 25ml Simax

Ống đong 25ml Simax

VNĐ 144.000 - 168.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chậu thủy tinh 900ml Simax

Chậu thủy tinh 900ml Simax

VNĐ 269.000 - 314.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Ống đong 50ml Simax

Ống đong 50ml Simax

VNĐ 144.000 - 168.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chậu thủy tinh 2000ml Simax

Chậu thủy tinh 2000ml Simax

VNĐ 384.000 - 448.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Ống đong 100ml Simax

Ống đong 100ml Simax

VNĐ 144.000 - 168.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chậu thủy tinh 3500ml Simax

Chậu thủy tinh 3500ml Simax

VNĐ 432.000 - 504.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Ống đong 250ml Simax

Ống đong 250ml Simax

VNĐ 168.000 - 196.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Ống đong 500ml Simax

Ống đong 500ml Simax

VNĐ 230.000 - 269.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Ống đong 1000ml Simax

Ống đong 1000ml Simax

VNĐ 384.000 - 448.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Ống đong 2000ml Simax

Ống đong 2000ml Simax

VNĐ 672.000 - 784.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Ống đong có nút 25ml Simax

Ống đong có nút 25ml Simax

VNĐ 182.000 - 213.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Ống đong có nút 50ml Simax

Ống đong có nút 50ml Simax

VNĐ 211.000 - 246.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Ống đong có nút 100ml Simax

Ống đong có nút 100ml Simax

VNĐ 221.000 - 258.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Ống đong có nút 250ml Simax

Ống đong có nút 250ml Simax

VNĐ 326.000 - 381.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Ống đong có nút 500ml Simax

Ống đong có nút 500ml Simax

VNĐ 504.000 - 588.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Đèn cồn 100ml Simax

Đèn cồn 100ml Simax

VNĐ 384.000 - 448.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Đèn cồn 200ml Simax

Đèn cồn 200ml Simax

VNĐ 403.000 - 470.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Hộp tiêu bản 85x85mm Simax

Hộp tiêu bản 85x85mm Simax

VNĐ 528.000 - 616.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Phễu Imhoff kín 1000ml Simax

Phễu Imhoff kín 1000ml Simax

VNĐ 1.296.000 - 1.512.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Phễu Imhoff có van 1000ml Simax

Phễu Imhoff có van 1000ml Simax

VNĐ 1.824.000 - 2.128.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Hộp tiêu bản 150x150mm Simax

Hộp tiêu bản 150x150mm Simax

VNĐ 864.000 - 1.008.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Hộp tiêu bản 200x200mm Simax

Hộp tiêu bản 200x200mm Simax

VNĐ 1.632.000 - 1.904.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Phễu thủy tinh phi 125 mm

Phễu thủy tinh phi 125 mm

VNĐ 240.000 - 28.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Phễu thủy tinh phi 300mm Simax

Phễu thủy tinh phi 300mm Simax

VNĐ 1.440.000 - 1.680.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Phễu có gân 210mm Simax

Phễu có gân 210mm Simax

VNĐ 576.000 - 672.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Phễu có gân 250mm Simax

Phễu có gân 250mm Simax

VNĐ 941.000 - 1.098.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Pipet bầu 1ml Simax

Pipet bầu 1ml Simax

VNĐ 16.000 - 18.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Pipet bầu 2ml Simax

Pipet bầu 2ml Simax

VNĐ 16.000 - 18.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Nút nhựa 7.5/16 Simax

Nút nhựa 7.5/16 Simax

VNĐ 10.000 - 11.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Nút nhựa 14.5/23 Simax

Nút nhựa 14.5/23 Simax

VNĐ 12.000 - 14.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Nút nhựa 24/29  Simax

Nút nhựa 24/29 Simax

VNĐ 17.000 - 20.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Nút nhựa 29.5/32 Sima

Nút nhựa 29.5/32 Sima

VNĐ 19.000 - 22.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Nút nhựa 34/35  Simax

Nút nhựa 34/35 Simax

VNĐ 29.000 - 34.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Nút nhựa 45/40 Simax

Nút nhựa 45/40 Simax

VNĐ 48.000 - 56.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng