Dụng cụ thí nghiệm

Bình tam giác MH 10000ml Genlab

Bình tam giác MH 10000ml Genlab

VNĐ 1.108.800 - 1.209.600 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Bình tam giác MH 2000ml Genlab

Bình tam giác MH 2000ml Genlab

VNĐ 133.100 - 145.200 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Co nối nhựa 10# Genlab

Co nối nhựa 10# Genlab

VNĐ 6.600 - 7.200 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Co nối nhựa 12# Genlab

Co nối nhựa 12# Genlab

VNĐ 6.600 - 7.200 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Co nối nhựa 14# Genlab

Co nối nhựa 14# Genlab

VNĐ 7.700 - 8.400 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Co nối nhựa 19# Genlab

Co nối nhựa 19# Genlab

VNĐ 7.700 - 8.400 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Bình tam giác MH 3000ml Genlab

Bình tam giác MH 3000ml Genlab

VNĐ 200.200 - 218.400 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Co nối nhựa 24# Genlab

Co nối nhựa 24# Genlab

VNĐ 8.800 - 9.600 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Bình tam giác MH 5000ml Genlab

Bình tam giác MH 5000ml Genlab

VNĐ 308.000 - 336.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Co nối nhựa 29# Genlab

Co nối nhựa 29# Genlab

VNĐ 8.800 - 9.600 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Co nối nhựa 34# Genlab

Co nối nhựa 34# Genlab

VNĐ 13.200 - 14.400 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Co nối nhựa 40# Genlab

Co nối nhựa 40# Genlab

VNĐ 17.600 - 19.200 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Co nối nhựa 45# Genlab

Co nối nhựa 45# Genlab

VNĐ 24.200 - 26.400 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Sàng rây phi 450mm Trung Quốc

Sàng rây phi 450mm Trung Quốc

VNĐ 1.000.000 - 1.045.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Bát sứ phi 60 Trung Quốc

Bát sứ phi 60 Trung Quốc

VNĐ 12.000 - 16.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Bát sứ 100ml-Trung Quốc

Bát sứ 100ml-Trung Quốc

VNĐ 17.000 - 24.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Bình tia nhựa 250ml Genlab

Bình tia nhựa 250ml Genlab

VNĐ 11.000 - 12.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chén Niken 50ml Trung Quốc

Chén Niken 50ml Trung Quốc

VNĐ 207.000 - 296.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Bình tia nhựa 500ml Genlab

Bình tia nhựa 500ml Genlab

VNĐ 15.400 - 16.800 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chén sắt 30ml Trung Quốc

Chén sắt 30ml Trung Quốc

VNĐ 21.000 - 30.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chén sắt 50ml Trung Quốc

Chén sắt 50ml Trung Quốc

VNĐ 34.000 - 48.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chén bạc 30ml Trung Quốc

Chén bạc 30ml Trung Quốc

VNĐ 560.000 - 800.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chén sứ 30cc Trung Quốc

Chén sứ 30cc Trung Quốc

VNĐ 14.000 - 19.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chén sứ 40cc Trung Quốc

Chén sứ 40cc Trung Quốc

VNĐ 15.000 - 21.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chén sứ 50cc Trung Quốc

Chén sứ 50cc Trung Quốc

VNĐ 16.000 - 23.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chén sứ 100cc Trung Quốc

Chén sứ 100cc Trung Quốc

VNĐ 28.000 - 40.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Kiềng 3 chân Trung Quốc

Kiềng 3 chân Trung Quốc

VNĐ 20.000 - 28.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Thuyền sứ Trung Quốc

Thuyền sứ Trung Quốc

VNĐ 1.500 - 2.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng