Dụng cụ thí nghiệm

Bình tam giác MH 10000ml Genlab

Bình tam giác MH 10000ml Genlab

VNĐ 1.108.800 - 1.209.600 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Bình tam giác MH 2000ml Genlab

Bình tam giác MH 2000ml Genlab

VNĐ 133.100 - 145.200 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Co nối nhựa 10# Genlab

Co nối nhựa 10# Genlab

VNĐ 6.600 - 7.200 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Co nối nhựa 12# Genlab

Co nối nhựa 12# Genlab

VNĐ 6.600 - 7.200 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Co nối nhựa 14# Genlab

Co nối nhựa 14# Genlab

VNĐ 7.700 - 8.400 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Co nối nhựa 19# Genlab

Co nối nhựa 19# Genlab

VNĐ 7.700 - 8.400 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Bình tam giác MH 3000ml Genlab

Bình tam giác MH 3000ml Genlab

VNĐ 200.200 - 218.400 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Co nối nhựa 24# Genlab

Co nối nhựa 24# Genlab

VNĐ 8.800 - 9.600 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Bình tam giác MH 5000ml Genlab

Bình tam giác MH 5000ml Genlab

VNĐ 308.000 - 336.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Co nối nhựa 29# Genlab

Co nối nhựa 29# Genlab

VNĐ 8.800 - 9.600 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Co nối nhựa 34# Genlab

Co nối nhựa 34# Genlab

VNĐ 13.200 - 14.400 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Co nối nhựa 40# Genlab

Co nối nhựa 40# Genlab

VNĐ 17.600 - 19.200 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Co nối nhựa 45# Genlab

Co nối nhựa 45# Genlab

VNĐ 24.200 - 26.400 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Cá từ 50 x 8mm Genlab

Cá từ 50 x 8mm Genlab

VNĐ 46.200 - 50.400 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Cá từ 80 x 9mm Genlab

Cá từ 80 x 9mm Genlab

VNĐ 83.600 - 91.200 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Bình tia nhựa 250ml Genlab

Bình tia nhựa 250ml Genlab

VNĐ 11.000 - 12.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Bình tia nhựa 500ml Genlab

Bình tia nhựa 500ml Genlab

VNĐ 15.400 - 16.800 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng