Dụng cụ thí nghiệm

Giá cuvette Kartell

Giá cuvette Kartell

VNĐ 61.000 - 85.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Ống cao su K32 6x9mm

Ống cao su K32 6x9mm

VNĐ 74.000 - 103.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Ống cao su K32 8x12mm

Ống cao su K32 8x12mm

VNĐ 138.000 - 191.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Ống silicon K70 1x3mm

Ống silicon K70 1x3mm

VNĐ 31.000 - 43.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Ống silicon K70 2x4mm

Ống silicon K70 2x4mm

VNĐ 44.000 - 61.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Ống silicon K70 3x5mm

Ống silicon K70 3x5mm

VNĐ 44.000 - 61.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Ống silicon K70 4x6mm

Ống silicon K70 4x6mm

VNĐ 62.000 - 86.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Ống silicon K70 5x8mm

Ống silicon K70 5x8mm

VNĐ 90.000 - 124.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Ống silicon K70 6x9mm

Ống silicon K70 6x9mm

VNĐ 90.000 - 124.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Ống silicon K70 7x11 mm

Ống silicon K70 7x11 mm

VNĐ 190.000 - 263.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Ống silicon K70 8x12mm

Ống silicon K70 8x12mm

VNĐ 190.000 - 263.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Ống silicon K70 9x13mm

Ống silicon K70 9x13mm

VNĐ 207.000 - 286.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Ống silicon K70 10x14mm

Ống silicon K70 10x14mm

VNĐ 218.000 - 302.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Ống silicon K70 12x17mm

Ống silicon K70 12x17mm

VNĐ 319.000 - 441.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Giá để chai rửa mắt Kartell

Giá để chai rửa mắt Kartell

VNĐ 859.000 - 1.190.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Ống silicon K70 14x19mm

Ống silicon K70 14x19mm

VNĐ 371.000 - 513.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Tay cầm cho K219 Kartell

Tay cầm cho K219 Kartell

VNĐ 192.000 - 266.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Kẹp nhựa 145mm Kartell 

Kẹp nhựa 145mm Kartell 

VNĐ 85.000 - 117.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Phễu nhựa đk 80mm HDPE

Phễu nhựa đk 80mm HDPE

VNĐ 33.000 - 45.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Phễu nhựa đk 100mm HDPE

Phễu nhựa đk 100mm HDPE

VNĐ 35.000 - 49.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Phễu nhựa đk 130mm  HDPE

Phễu nhựa đk 130mm HDPE

VNĐ 40.000 - 56.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Phễu nhựa đk 140mm  HDPE

Phễu nhựa đk 140mm HDPE

VNĐ 62.000 - 86.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Phễu nhựa đk 210mm  HDPE

Phễu nhựa đk 210mm HDPE

VNĐ 143.000 - 198.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Phễu nhựa đk 250mm  HDPE

Phễu nhựa đk 250mm HDPE

VNĐ 190.000 - 263.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Phễu Buechner 90mm

Phễu Buechner 90mm

VNĐ 399.000 - 553.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Phễu Buechner 110mm

Phễu Buechner 110mm

VNĐ 484.000 - 670.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Phễu Buechner 160mm

Phễu Buechner 160mm

VNĐ 933.000 - 1.292.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Phễu Buechner 240mm

Phễu Buechner 240mm

VNĐ 1.600.000 - 2.216.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Pipump 2ml

Pipump 2ml

VNĐ 345.000 - 477.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Pipump 10ml

Pipump 10ml

VNĐ 345.000 - 477.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Pipump 25ml

Pipump 25ml

VNĐ 345.000 - 477.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Quả bóp cao su 1 ml

Quả bóp cao su 1 ml

VNĐ 17.000 - 23.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Quả bóp hút chân không

Quả bóp hút chân không

VNĐ 381.000 - 527.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Cá từ 8x25mm

Cá từ 8x25mm

VNĐ 72.000 - 99.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Cá từ 8x40mm Kartell -Ý

Cá từ 8x40mm Kartell -Ý

VNĐ 112.000 - 155.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Cá từ 8x40mm

Cá từ 8x40mm

VNĐ 78.000 - 108.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Cá từ 8x50mm

Cá từ 8x50mm

VNĐ 104.000 - 144.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Cá từ 70 x 9,5 mm (có khía)

Cá từ 70 x 9,5 mm (có khía)

VNĐ 218.000 - 302.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Cánh khuấy bằng nhựa 57mm

Cánh khuấy bằng nhựa 57mm

VNĐ 488.000 - 675.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Burette tự động 25ml, 0.1

Burette tự động 25ml, 0.1

VNĐ 2.592.000 - 3.589.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Micro tip 1000 ul Kartell

Micro tip 1000 ul Kartell

VNĐ 156.000 - 216.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Burette tự động 50ml, 0.1

Burette tự động 50ml, 0.1

VNĐ 2.766.000 - 3.830.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Thùng lạnh, 25L (230x400x350mm)

Thùng lạnh, 25L (230x400x350mm)

VNĐ 1.505.000 - 2.084.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Van một chiều, 12-13-15mm

Van một chiều, 12-13-15mm

VNĐ 78.000 - 108.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Vòng nối 14/23

Vòng nối 14/23

VNĐ 90.000 - 124.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Vòng nối 19/26

Vòng nối 19/26

VNĐ 95.000 - 131.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Vòng nối 24/29

Vòng nối 24/29

VNĐ 122.000 - 169.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Vòng nối 29/32

Vòng nối 29/32

VNĐ 122.000 - 169.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Muỗng lấy mẫu 50ml

Muỗng lấy mẫu 50ml

VNĐ 48.000 - 67.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Muỗng lấy mẫu 1000ml

Muỗng lấy mẫu 1000ml

VNĐ 101.000 - 140.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Đũa khuấy 244mm Kartell

Đũa khuấy 244mm Kartell

VNĐ 29.000 - 40.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Khay nhựa 520x420x90mm Kartell

Khay nhựa 520x420x90mm Kartell

VNĐ 1.115.000 - 1.544.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Giá đặt bình 160 mm Kartell

Giá đặt bình 160 mm Kartell

VNĐ 211.000 - 292.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Nắp bình tia nhựa 250ml

Nắp bình tia nhựa 250ml

VNĐ 31.000 - 43.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Nắp bình tia nhựa 500ml

Nắp bình tia nhựa 500ml

VNĐ 39.000 - 54.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Cốc nhựa PP 50ml - Katell

Cốc nhựa PP 50ml - Katell

VNĐ 36.000 - 40.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Nắp bình tia nhựa 1000ml

Nắp bình tia nhựa 1000ml

VNĐ 39.000 - 54.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Nút cao su đỏ, 13x10mm

Nút cao su đỏ, 13x10mm

VNĐ 8.000 - 11.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Giá nhuộm lam Kartell

Giá nhuộm lam Kartell

VNĐ 134.000 - 185.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Cốc nhựa PP 500ml - Katell

Cốc nhựa PP 500ml - Katell

VNĐ 79.000 - 110.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Nút cao su đỏ, 16x12mm

Nút cao su đỏ, 16x12mm

VNĐ 12.000 - 16.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Cốc nhựa PP 1000ml - Katell

Cốc nhựa PP 1000ml - Katell

VNĐ 151.000 - 209.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Nút cao su đỏ 18x13x22mm

Nút cao su đỏ 18x13x22mm

VNĐ 11.000 - 15.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Cốc nhựa PP 2000ml - Katell

Cốc nhựa PP 2000ml - Katell

VNĐ 198.000 - 274.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Nút cao su đỏ 20x14x24mm

Nút cao su đỏ 20x14x24mm

VNĐ 11.000 - 15.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Nút cao su đỏ 23x16x26mm

Nút cao su đỏ 23x16x26mm

VNĐ 18.000 - 25.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Nút cao su đỏ 26x19x28

Nút cao su đỏ 26x19x28

VNĐ 27.000 - 38.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Nút cao su đỏ 37x28x37mm

Nút cao su đỏ 37x28x37mm

VNĐ 60.000 - 83.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Nút cao su đỏ 42 x 32 x 41

Nút cao su đỏ 42 x 32 x 41

VNĐ 75.000 - 104.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Nút cao su đỏ 45x34x45mm

Nút cao su đỏ 45x34x45mm

VNĐ 87.000 - 121.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Nút cao su đỏ 48x37x50mm

Nút cao su đỏ 48x37x50mm

VNĐ 122.000 - 169.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Nút cao su đỏ 54x41x53

Nút cao su đỏ 54x41x53

VNĐ 133.000 - 184.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Pipet paster nhựa 1ml

Pipet paster nhựa 1ml

VNĐ 1.000 - 1.800 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Nút cao su đỏ 60x43x60mm

Nút cao su đỏ 60x43x60mm

VNĐ 222.000 - 308.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Nút cao su đỏ 65x52x70

Nút cao su đỏ 65x52x70

VNĐ 345.000 - 477.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Bình tia nhựa PE - Kartell

Bình tia nhựa PE - Kartell

VNĐ 75.000 - 104.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Ống đựng pipet H. 650mm

Ống đựng pipet H. 650mm

VNĐ 1.815.000 - 2.513.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Hộp đựng pipette, PP, ĐK 82mm

Hộp đựng pipette, PP, ĐK 82mm

VNĐ 840.000 - 1.163.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Ống cao su K32 5x8mm

Ống cao su K32 5x8mm

VNĐ 74.000 - 103.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai nhựa PTFE 1000ml Kartell

Chai nhựa PTFE 1000ml Kartell

VNĐ 5.955.000 - 8.246.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng