Dụng cụ thí nghiệm

Phễu Buechner 240mm

Phễu Buechner 240mm

VNĐ 1.600.000 - 2.216.000

Thêm vào giỏ hàng

Pipump 2ml

Pipump 2ml

VNĐ 345.000 - 477.000

Thêm vào giỏ hàng

Pipump 10ml

Pipump 10ml

VNĐ 345.000 - 477.000

Thêm vào giỏ hàng

Pipump 25ml

Pipump 25ml

VNĐ 345.000 - 477.000

Thêm vào giỏ hàng

Cá từ 8x40mm

Cá từ 8x40mm

VNĐ 78.000 - 108.000

Thêm vào giỏ hàng

Cá từ 8x50mm

Cá từ 8x50mm

VNĐ 104.000 - 144.000

Thêm vào giỏ hàng

Vòng nối 24/29

Vòng nối 24/29

VNĐ 122.000 - 169.000

Thêm vào giỏ hàng

Vòng nối 29/32

Vòng nối 29/32

VNĐ 122.000 - 169.000

Thêm vào giỏ hàng

Bộ chân giá Kartell

Bộ chân giá Kartell

VNĐ 1.477.000 - 2.045.000

Thêm vào giỏ hàng