Dụng cụ thí nghiệm

Chai trắng MR 1000ml

Chai trắng MR 1000ml

VNĐ 44.000 - 48.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Cuvet thủy tinh 10mm Genlab

Cuvet thủy tinh 10mm Genlab

VNĐ 132.000 - 144.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai trắng MH 20000ml Genlab

Chai trắng MH 20000ml Genlab

VNĐ 716.100 - 781.200 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Hộp petri 60 x 15mm Genlab

Hộp petri 60 x 15mm Genlab

VNĐ 13.200 - 14.400 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Hộp petri 90 x 15mm Genlab

Hộp petri 90 x 15mm Genlab

VNĐ 19.800 - 21.600 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Hộp petri 120 x 25mm Genlab

Hộp petri 120 x 25mm Genlab

VNĐ 46.200 - 50.400 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai trắng MH 30ml Genlab

Chai trắng MH 30ml Genlab

VNĐ 11.000 - 12.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai trắng MH 60ml Genlab

Chai trắng MH 60ml Genlab

VNĐ 12.100 - 132.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Hộp petri 150 x 30mm Genlab

Hộp petri 150 x 30mm Genlab

VNĐ 88.000 - 96.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai trắng MH 125ml Genlab

Chai trắng MH 125ml Genlab

VNĐ 14.300 - 15.600 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai nâu MH 1000ml Genlab

Chai nâu MH 1000ml Genlab

VNĐ 48.400 - 52.800 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai nâu MH 2500ml Genlab

Chai nâu MH 2500ml Genlab

VNĐ 135.300 - 147.600 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai nâu MH 10000ml Genlab

Chai nâu MH 10000ml Genlab

VNĐ 576.600 - 619.200 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai nâu MH 5000ml Genlab

Chai nâu MH 5000ml Genlab

VNĐ 242.000 - 26.400 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai nâu MR 30ml Genlab

Chai nâu MR 30ml Genlab

VNĐ 15.400 - 16.800 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai nâu MR 60ml Genlab

Chai nâu MR 60ml Genlab

VNĐ 15.400 - 16.800 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Bình nuôi cấy 1000ml Genlab

Bình nuôi cấy 1000ml Genlab

VNĐ 246.400 - 268.800 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai nâu MR 125ml Genlab

Chai nâu MR 125ml Genlab

VNĐ 18.700 - 20.400 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai nâu MR 250ml Genlab

Chai nâu MR 250ml Genlab

VNĐ 24.200 - 26.400 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai nâu MR 500ml Genlab

Chai nâu MR 500ml Genlab

VNĐ 35.200 - 38.400 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai trắng MH 250ml Genlab

Chai trắng MH 250ml Genlab

VNĐ 17.600 - 19.200 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai trắng MH 500ml Genlab

Chai trắng MH 500ml Genlab

VNĐ 24.200 - 26.400 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai trắng MH 1000ml Genlab

Chai trắng MH 1000ml Genlab

VNĐ 39.600 - 43.200 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai trắng MH 2500ml Genlab

Chai trắng MH 2500ml Genlab

VNĐ 81.400 - 88.800 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai trắng MH 5000ml Genlab

Chai trắng MH 5000ml Genlab

VNĐ 162.800 - 177.600 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai trắng MH 10000ml Genlab

Chai trắng MH 10000ml Genlab

VNĐ 338.800 - 369.600 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai trắng MR 30ml Genlab

Chai trắng MR 30ml Genlab

VNĐ 12.100 - 13.200 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai trắng MR 60ml Genlab

Chai trắng MR 60ml Genlab

VNĐ 14.300 - 15.600 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai trắng MR 125ml Genlab

Chai trắng MR 125ml Genlab

VNĐ 15.400 - 16.800 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai trắng MR 250ml Genlab

Chai trắng MR 250ml Genlab

VNĐ 19.800 - 21.600 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai trắng MR 500ml Genlab

Chai trắng MR 500ml Genlab

VNĐ 26.400 - 28.800 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai trắng MR 1000ml Genlab

Chai trắng MR 1000ml Genlab

VNĐ 44.000 - 48.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai trắng MR 2500ml Genlab

Chai trắng MR 2500ml Genlab

VNĐ 88.000 - 96.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai trắng MR 5000ml Genlab

Chai trắng MR 5000ml Genlab

VNĐ 180.400 - 196.800 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai trắng MR 10000ml Genlab

Chai trắng MR 10000ml Genlab

VNĐ 492.800 - 537.600 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai trắng MR 20000ml Genlab

Chai trắng MR 20000ml Genlab

VNĐ 1.042.800 - 1.137.600 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai nâu MH 500ml Genlab

Chai nâu MH 500ml Genlab

VNĐ 29.700 - 32.400 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai nâu MH 30ml Genlab

Chai nâu MH 30ml Genlab

VNĐ 12.100 - 13.200 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai nâu MH 60ml Genlab

Chai nâu MH 60ml Genlab

VNĐ 14.300 - 15.600 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai nâu MR 1000ml Genlab

Chai nâu MR 1000ml Genlab

VNĐ 52.800 - 57.600 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai nâu MR 2500ml Genlab

Chai nâu MR 2500ml Genlab

VNĐ 136.400 - 148.800 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai nâu MR 5000ml Genlab

Chai nâu MR 5000ml Genlab

VNĐ 248.600 - 271.200 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai nâu MR 10000ml Genlab

Chai nâu MR 10000ml Genlab

VNĐ 574.200 - 626.400 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai nâu MH 125ml Genlab

Chai nâu MH 125ml Genlab

VNĐ 15.400 - 16.800 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai nhựa nâu 125ml Genlab

Chai nhựa nâu 125ml Genlab

VNĐ 19.800 - 21.600 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai nâu MH 250ml Genlab

Chai nâu MH 250ml Genlab

VNĐ 20.900 - 22.800 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai nhựa nâu 500ml Genlab

Chai nhựa nâu 500ml Genlab

VNĐ 33.000 - 36.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Khóa 2 thông Genlab

Khóa 2 thông Genlab

VNĐ 114.400 - 124.800 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng