Dụng cụ thí nghiệm

Khóa nhám nhựa 29/32 Genlab

Khóa nhám nhựa 29/32 Genlab

VNĐ 210.600 - 291.600 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai trắng MR 1000ml

Chai trắng MR 1000ml

VNĐ 55.900 - 77.400 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Cuvet thủy tinh 10mm Genlab

Cuvet thủy tinh 10mm Genlab

VNĐ 166.400 - 230.400 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai trắng MH 20000ml Genlab

Chai trắng MH 20000ml Genlab

VNĐ 899.600 - 1.245.600 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Hộp petri 60 x 15mm Genlab

Hộp petri 60 x 15mm Genlab

VNĐ 16.900 - 23.400 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Hộp petri 90 x 15mm Genlab

Hộp petri 90 x 15mm Genlab

VNĐ 24.700 - 34.200 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Hộp petri 120 x 25mm Genlab

Hộp petri 120 x 25mm Genlab

VNĐ 57.200 - 79.200 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai trắng MH 30ml Genlab

Chai trắng MH 30ml Genlab

VNĐ 13.000 - 18.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai trắng MH 60ml Genlab

Chai trắng MH 60ml Genlab

VNĐ 15.600 - 21.600 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Hộp petri 150 x 30mm Genlab

Hộp petri 150 x 30mm Genlab

VNĐ 110.500 - 153.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai trắng MH 125ml Genlab

Chai trắng MH 125ml Genlab

VNĐ 18.200 - 25.200 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai nâu MH 1000ml Genlab

Chai nâu MH 1000ml Genlab

VNĐ 61.100 - 84.600 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai nâu MH 2500ml Genlab

Chai nâu MH 2500ml Genlab

VNĐ 170.300 - 235.800 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai nâu MH 10000ml Genlab

Chai nâu MH 10000ml Genlab

VNĐ 712.400 - 986.400 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai nâu MH 5000ml Genlab

Chai nâu MH 5000ml Genlab

VNĐ 304.200 - 421.200 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai nâu MR 30ml Genlab

Chai nâu MR 30ml Genlab

VNĐ 18.200 - 25.200 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai nâu MR 60ml Genlab

Chai nâu MR 60ml Genlab

VNĐ 18.200 - 25.200 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Bình nuôi cấy 1000ml Genlab

Bình nuôi cấy 1000ml Genlab

VNĐ 309.400 - 428.400 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai nâu MR 125ml Genlab

Chai nâu MR 125ml Genlab

VNĐ 23.400 - 32.400 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai nâu MR 250ml Genlab

Chai nâu MR 250ml Genlab

VNĐ 29.900 - 41.400 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai nâu MR 500ml Genlab

Chai nâu MR 500ml Genlab

VNĐ 44.200 - 61.200 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai trắng MH 250ml Genlab

Chai trắng MH 250ml Genlab

VNĐ 22.100 - 30.600 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai trắng MH 500ml Genlab

Chai trắng MH 500ml Genlab

VNĐ 31.200 - 43.200 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai trắng MH 1000ml Genlab

Chai trắng MH 1000ml Genlab

VNĐ 49.400 - 68.400 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai trắng MH 2500ml Genlab

Chai trắng MH 2500ml Genlab

VNĐ 101.400 - 140.400 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai trắng MH 5000ml Genlab

Chai trắng MH 5000ml Genlab

VNĐ 204.100 - 282.600 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai trắng MH 10000ml Genlab

Chai trắng MH 10000ml Genlab

VNĐ 425.100 - 588.600 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai trắng MR 30ml Genlab

Chai trắng MR 30ml Genlab

VNĐ 15.600 - 21.600 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai trắng MR 60ml Genlab

Chai trắng MR 60ml Genlab

VNĐ 18.200 - 25.200 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai trắng MR 125ml Genlab

Chai trắng MR 125ml Genlab

VNĐ 19.500 - 27.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai trắng MR 250ml Genlab

Chai trắng MR 250ml Genlab

VNĐ 24.700 - 34.200 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai trắng MR 500ml Genlab

Chai trắng MR 500ml Genlab

VNĐ 33.800 - 46.800 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai trắng MR 1000ml Genlab

Chai trắng MR 1000ml Genlab

VNĐ 55.900 - 77.400 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai trắng MR 2500ml Genlab

Chai trắng MR 2500ml Genlab

VNĐ 110.500 - 153.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai trắng MR 5000ml Genlab

Chai trắng MR 5000ml Genlab

VNĐ 226.200 - 313.200 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai trắng MR 10000ml Genlab

Chai trắng MR 10000ml Genlab

VNĐ 618.800 - 856.800 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai trắng MR 20000ml Genlab

Chai trắng MR 20000ml Genlab

VNĐ 1.309.100 - 1.812.600 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Cá từ 50 x 8mm Genlab

Cá từ 50 x 8mm Genlab

VNĐ 58.500 - 81.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Cá từ 80 x 9mm Genlab

Cá từ 80 x 9mm Genlab

VNĐ 105.300 - 145.800 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai nâu MH 500ml Genlab

Chai nâu MH 500ml Genlab

VNĐ 37.700 - 52.200 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai nâu MH 30ml Genlab

Chai nâu MH 30ml Genlab

VNĐ 15.600 - 21.600 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai nâu MH 60ml Genlab

Chai nâu MH 60ml Genlab

VNĐ 18.200 - 25.200 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai nâu MR 1000ml Genlab

Chai nâu MR 1000ml Genlab

VNĐ 66.300 - 91.800 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai nâu MR 2500ml Genlab

Chai nâu MR 2500ml Genlab

VNĐ 171.600 - 237.600 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai nâu MR 5000ml Genlab

Chai nâu MR 5000ml Genlab

VNĐ 313.300 - 433.800 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Phễu thủy tinh 150mm Genlab

Phễu thủy tinh 150mm Genlab

VNĐ 115.700 - 160.200 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai nâu MR 10000ml Genlab

Chai nâu MR 10000ml Genlab

VNĐ 720.200 - 997.200 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai nâu MH 125ml Genlab

Chai nâu MH 125ml Genlab

VNĐ 19.500 - 27.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai nhựa nâu 125ml Genlab

Chai nhựa nâu 125ml Genlab

VNĐ 24.700 - 34.200 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai nâu MH 250ml Genlab

Chai nâu MH 250ml Genlab

VNĐ 26.000 - 36.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Chai nhựa nâu 500ml Genlab

Chai nhựa nâu 500ml Genlab

VNĐ 44.200 - 61.200 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Khóa 2 thông Genlab

Khóa 2 thông Genlab

VNĐ 144.300 - 199.800 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng