Dụng cụ thí nghiệm

Glass beads 2 mm Merck

Glass beads 2 mm Merck

VNĐ 1.575.000 - 1.818.000

Thêm vào giỏ hàng

HPTLC Cellulose Merck

HPTLC Cellulose Merck

VNĐ 7.809.000 - 9.010.000

Thêm vào giỏ hàng

Threaded adapter (2

Threaded adapter (2

VNĐ 45.729.000 - 52.765.000

Thêm vào giỏ hàng