Dụng cụ thí nghiệm

Đầu côn 1000ul Biologix

Đầu côn 1000ul Biologix

VNĐ 239.000 - 279.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Ống ly tâm 15ml Biologix

Ống ly tâm 15ml Biologix

VNĐ 90.000 - 122.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Ống ly tâm 50ml Biologix

Ống ly tâm 50ml Biologix

VNĐ 104.000 - 144.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Ống ly tâm 1,5ml Biologix

Ống ly tâm 1,5ml Biologix

VNĐ 190.000 - 221.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

ống ly tâm 0,5ml Biologix

ống ly tâm 0,5ml Biologix

VNĐ 179.000 - 209.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Micropipet 0,5-10ul Biologix

Micropipet 0,5-10ul Biologix

VNĐ 1.440.000 - 1.680.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Micropipet 20-200ul Biologix

Micropipet 20-200ul Biologix

VNĐ 1.440.000 - 1.680.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Micropipet 10-100ul Biologix

Micropipet 10-100ul Biologix

VNĐ 1.440.000 - 1.680.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Micropipet 100-1000ul Biologix

Micropipet 100-1000ul Biologix

VNĐ 1.440.000 - 1.680.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Đĩa petri nhựa 90x15 Biologix

Đĩa petri nhựa 90x15 Biologix

VNĐ 1.488.000 - 1.736.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Que gạt chữ L Biologix

Que gạt chữ L Biologix

VNĐ 1.500 - 2.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Ống cryo 2ml Biologix

Ống cryo 2ml Biologix

VNĐ 96.000 - 112.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Ống PCR 0,2ml Biologix

Ống PCR 0,2ml Biologix

VNĐ 540.000 - 630.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng