Hóa chất công nghiệp

Sodium Per oxit Trung Quốc

Sodium Per oxit Trung Quốc

VNĐ 263.000 - 315.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Sodium Photphat Trung Quốc

Sodium Photphat Trung Quốc

VNĐ 44.000 - 53.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Sodium Fluoride Trung Quốc

Sodium Fluoride Trung Quốc

VNĐ 91.000 - 109.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Sodium Salicilat Trung Quốc

Sodium Salicilat Trung Quốc

VNĐ 286.000 - 344.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Sodium Silicat Trung Quốc

Sodium Silicat Trung Quốc

VNĐ 50.000 - 60.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Sodium Stanat Trung Quốc

Sodium Stanat Trung Quốc

VNĐ 419.000 - 503.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Silver sulfate Trung Quốc

Silver sulfate Trung Quốc

VNĐ 2.250.000 - 2.700.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Sodium Sunfua Trung Quốc

Sodium Sunfua Trung Quốc

VNĐ 53.000 - 63.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Sodium thio Cyanyde Trung Quốc

Sodium thio Cyanyde Trung Quốc

VNĐ 106.000 - 128.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Potassium Oxalat Trung Quốc

Potassium Oxalat Trung Quốc

VNĐ 131.000 - 158.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Sodium Tungstate Trung Quốc

Sodium Tungstate Trung Quốc

VNĐ 1.144.000 - 1.373.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Resorcinol Trung Quốc

Resorcinol Trung Quốc

VNĐ 125.000 - 150.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Benzaldehyde Trung Quốc

Benzaldehyde Trung Quốc

VNĐ 117.000 - 140.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Ethanol Trung Quốc

Ethanol Trung Quốc

VNĐ 48.000 - 57.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Amonium Nitrat Trung Quốc

Amonium Nitrat Trung Quốc

VNĐ 72.000 - 86.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Amonium Molypdat Trung Quốc

Amonium Molypdat Trung Quốc

VNĐ 969.000 - 1.163.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Amoni bicacbonat Trung Quốc

Amoni bicacbonat Trung Quốc

VNĐ 24.000 - 28.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Amoni Metavanadate Trung Quốc

Amoni Metavanadate Trung Quốc

VNĐ 413.000 - 495.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Amonium Dichromate Trung Quốc

Amonium Dichromate Trung Quốc

VNĐ 180.000 - 215.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Benzene Trung Quốc

Benzene Trung Quốc

VNĐ 75.000 - 90.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Cancium Hydroxit Trung Quốc

Cancium Hydroxit Trung Quốc

VNĐ 63.000 - 75.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Cancium Oxit Trung Quốc

Cancium Oxit Trung Quốc

VNĐ 63.000 - 75.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Bromua Trung Quốc

Bromua Trung Quốc

VNĐ 80.000 - 96.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Calcein Trung Quốc

Calcein Trung Quốc

VNĐ 138.000 - 165.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Tri Ethanol Amine Trung Quốc

Tri Ethanol Amine Trung Quốc

VNĐ 106.000 - 128.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Tinh bột Trung Quốc

Tinh bột Trung Quốc

VNĐ 118.000 - 141.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Titan Chlorua Trung Quốc

Titan Chlorua Trung Quốc

VNĐ 238.000 - 285.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Titan oxit Trung Quốc

Titan oxit Trung Quốc

VNĐ 150.000 - 180.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Toluen Trung Quốc

Toluen Trung Quốc

VNĐ 74.000 - 89.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Di Ethylen glycol Trung Quốc

Di Ethylen glycol Trung Quốc

VNĐ 93.000 - 116.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Zinc Pear Trung Quốc

Zinc Pear Trung Quốc

VNĐ 146.000 - 175.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

N - Butanol Trung Quốc

N - Butanol Trung Quốc

VNĐ 91.000 - 110.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

N - Heptane Trung Quốc

N - Heptane Trung Quốc

VNĐ 102.000 - 122.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

N - Hexan Trung Quốc

N - Hexan Trung Quốc

VNĐ 81.000 - 98.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

N-Octanol Trung Quốc

N-Octanol Trung Quốc

VNĐ 181.000 - 218.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

N - Pentan Trung Quốc

N - Pentan Trung Quốc

VNĐ 144.000 - 173.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

N-Propanol Trung Quốc

N-Propanol Trung Quốc

VNĐ 81.000 - 98.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Naphthylamin Trung Quốc

Naphthylamin Trung Quốc

VNĐ 148.000 - 177.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Niken Chlorua Trung Quốc

Niken Chlorua Trung Quốc

VNĐ 356.000 - 428.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Niken Nitrat Trung Quốc

Niken Nitrat Trung Quốc

VNĐ 356.000 - 428.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Niken Sunphat Trung Quốc

Niken Sunphat Trung Quốc

VNĐ 356.000 - 428.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Oxalic Acid Trung Quốc

Oxalic Acid Trung Quốc

VNĐ 72.000 - 86.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Phenol Trung Quốc

Phenol Trung Quốc

VNĐ 97.000 - 116.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Photpho red Trung Quốc

Photpho red Trung Quốc

VNĐ 194.000 - 233.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Potassium Bromat Trung Quốc

Potassium Bromat Trung Quốc

VNĐ 219.000 - 263.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Perchlorid Acid Trung Quốc

Perchlorid Acid Trung Quốc

VNĐ 250.000 - 300.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Peptone Trung Quốc

Peptone Trung Quốc

VNĐ 117.000 - 141.000 / chiếc

Thêm vào giỏ hàng

Hóa chất công nghiệp là tất cả các sản phẩm được sử dụng trong đời sống được sản xuất với nguyên liệu từ ngành công nghiệp hóa chất. Hóa chất công nghiệp liên quan đến hầu hết khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta hiện nay. 

Vậy thì hóa chất công nghiệp là gì? Được phân loại như thế nào?

Hóa chất công nghiệp là những sản phẩm được tạo ra từ các nguyên tố hóa học khác nhau và được sử dụng trong các ngành công nghiệp khác nhau. Là một dạng vật chất mà có hợp chất và đặc tính hóa học không đổi.

Không tách hóa chất này thành  các phần nhỏ khác nhau bằng các phương pháp tách vật lý mà không gãy các liên kết hóa học.

Với trạng thái khí, lỏng, rắn và plasma và được sử dụng trong các ứng dụng khác nhau như xử lý nước thải, ngành công nghiệp xi mạ, trong sản xuất phân bón, trong công nghiệp dệt nhuộm, khai khoáng...

Ngành công nghiệp hóa chất sản xuất ra 3 loại hóa chất tương ứng với ứng dụng cụ thể như:

1. Hóa chất cơ bản

Là những hóa chất được sản xuất với số lượng lớn, chủ yếu trong các ngành công nghiệp hóa chất và các ngành công nghiệp khác trước khi trở thành các sản phẩm cho người tiêu dùng. Hóa chất công nghiệp cơ bản được chia thành 3 loại: Hóa chất có nguồn gốc từ dầu mỏ, polyme, chất vô cơ cơ bản.

2. Hóa chất đặc dụng

Bao gồm các loại hóa chất bao vệ cây trồng, các loại mực in, sơn, thuốc nhuộm, bột màu và các loại chất được sử dụng bởi các ngành công nghiệp khác nhau như giấy, ngành dệt may và kỹ thuật.

3. Hóa chất tiêu dùng

Loại này bao gồm những thành phẩm được sản xuất từ hóa chất cơ bản, được bán trực tiếp cho công chúng phục vụ mục đích tiêu dùng, ví dụ chất tẩy rửa, xà phòng, các hóa chất tổng hợp cho vệ sinh, mỹ phẩm và nước hoa.

Hóa chất công nghiệp bao gồm những loại nào? 

Có rất nhiều tiêu chí được sử dụng để phân loại hóa chất công nghiệp thông thường người ta dựa vào các ứng dụng theo các ngành để dễ phân loại như:

- Hóa chất xử lý nước

- Dung môi công nghiệp

- Sản xuất điện tử

- khai khoáng

- Nhiệt điện

- Hóa chất trong công nghiệp thực phẩm

- Ngành xi mạ

- Dệt nhuộm

- Hóa chất bảo trì

- Hóa chất cơ bản

- Tẩy rửa cáu cặn

- Bảo hộ an toàn hóa chất

- Vật tư sản xuất nước sinh hoạt

Một số hóa chất công nghiệp bán chạy nhất hiện nay

Có thể kể đến một số hóa chất công nghiệp được sử dụng nhiều hiện nay: axit sunfuric H2SO4 đậm đặc 98%, hóa chất xử lý nước PAC Việt Trì, hóa chất tẩy màu nước thải, chất tẩy rửa javen công nghiệp 7% - 9%, hóa chất xử lý nước thải Chloramin B...

Lựa chọn mua hóa chất công nghiệp ở đâu đảm bảo chất lượng?

Không chỉ ở Việt Nam mà các nước trên thế giới đều chú trọng mở rộng và phát triển. Từ đó các loại hóa chất được ứng dụng làm nguyên liệu, thành phần không thể thiếu để tạo ra các loại sản phẩm, hàng hóa và không ngừng mở rộng phạm vi ứng dụng. 

Trong đó VIETCHEM tự hào là nhà cung cấp hóa chất công nghiệp chất lượng, với uy tín hàng đầu hiện nay. Chúng tôi chuyên cung cấp các loại hóa chất cho mọi ngành công nghiệp, với các sản phẩm cao cấp, giá rẻ được nhập khẩu và sản xuất tại nhiều hãng nổi tiếng thế giới.

Với kinh nghiệp lâu năm trong nghề hóa chất, chúng tôi cam kết mang đến tay người dùng những sản phẩm chất lượng tốt nhất, mẫu mã đa dạng, phù hợp với xu hướng hiện đại và giá thành luôn luôn hợp lý. Để có những sản phẩm tốt nhất, quý khách xin vui lòng liên hệ đến HOTLINE 19002820 hoặc truy cập www.vietchem.com.vn để được tư vấn trực tiếp.